16. 01. 2022.

Banja Luka: Povećana koncentracija polena

“Izmjerena koncentracija polena jasena ima takve vrijednosti da kod alergičnih osoba uglavnom izaziva alergijske reakcije”, ističu u banjalučkoj Gradskoj upravi.

Prema prognozama, nivo polena jasena u odnosu na prethodnu sedmicu nastaviće trend rasta, kao i količine polena hrasta i breze.

Stručnjaci Zavoda za zaštitu bilja Poljoprivrednog instituta Srpske počeli su krajem februara da mjere koncentraciju polena alergenih biljaka u vazduhu za vegetacionu sezonu 2014. godine, a mjere se koncentracije jasena, čempresa, tise, hrasta, lijeske, breze i jove.

Monitoring koncentracije polena trajaće do oktobra, odnosno do kraja vegetacije najkasnijih alergenih vrsta biljaka, uključujući i ambroziju.

Imajući u vidu činjenicu da je više od 10 odsto populacije osjetljivo na polen biljaka, kao i da oboljenja izazvana biljnim polenom postaju sve veći kako zdravstveni, tako i socijalni problem, grad Banjaluka je 2007. godine
učestvovao u kupovini uređaja za mjerenje koncentracije polena u vazduhu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender