28. 09. 2021.

Asanž: Srbija zemlja u međuprostoru

U ekskluzivnoj video poruci, emitovanoj u emisiji „24 minuta sa Zoranom Kesićem” na TV B92, Asanž je rekao da ljudi danas zaista žive u vremenu između dvije epohe, a da je Srbija država „između” (u međuprostoru). On dodaje da budućnost, sa svim svojim užasima i ljepotama, prvo dolazi u Srbiju.

Kao i mnoge druge takve države, a među njima je i Ukrajina, Srbija je na mjestu jednog od najvažnijih predvodnika. To je mjesto gdje budućnost prvo dolazi, sa svim svojim užasima i ljepotama. Kao i svi pioniri, Srbija je država koja je obično pogrešno predstavljena. To rade oni koji odlučuju, oni koji kreiraju svjetsku politiku, ljudi iz okruženja, a nažalost, to ponekad rade i sami ljudi iz Srbije. Ponekad je Srbija predstavljena na pogrešan način zbog nerazumjevanja. To se može vidjeti i iz materijala koje je objavio Vikiliks”, poručio je Asanž.

Osnivač Vikiliksa naveo je i da materijali koje su objavili pokazuju da se situacija u Srbiji svjesno i ponekad vrlo cinično iskrivljuje, uz pomoć ljudi koji djeluju spolja.

“Ponekad svijet nije samo iskrivljavao sliku o Srbiji, već ju je i napadao. Kao što već svi znaju, prije samo 15 godina, srpski novinari su bili žrtve vazdušnih napada NATO-a. To je jedini put kada je NATO priznao da je namjerno ubijao novinare. Da, srpske novinare su ubijali i za vrijeme Miloševićevog režima, ali je i NATO ubijao srpske novinare”, kaže Asanž.

Kako kaže, njega ne čudi što mnogi u Srbiji nemaju povjerenja.

Ne iznenađuje da mnogi u Srbiji ne znaju kome da vjeruju, jer ne mogu da vjeruju kriminalcima i ubicama iz Miloševićevog vremena. Ne mogu da vjeruju ni Istoku ni Zapadu. Ne iznenađuje ni da mnoge srpske novinare, naravno ne sve, vodi strast, odlučnost i moćna ideja istine”, smatra Asanž.

Ipak, za Džulijana Asanža, uprkos svemu, Srbija je zemlja mogućnosti.

Zbog svega toga se Srbija nalazi ‘između’. Ali to nije pozicija slabosti, već je pozicija snage. To je pozicija mogućnosti, koja pojačava glad ljudi za istinom, i koja ljudima daje neophodnu perspektivu da istinu prepoznaju kada na nju naiđu”, poručio je Asanž.

Govoreći o svojoj knjizi “Sajferpanks” Asanž je rekao da knjiga govori o tome da nam je internet istovremeno donio i najveće slobode, ali je i naš najveći potencijalni porobljivač.

“Zbog toga je ova knjiga upozorenje. Upozorenje o tome kako strateški nadzor i kontrolisane tehnologije, posebno one koje masovno primjenjuje „Five eyes ” tehnološka alijansa, koja je pod kontrolom SAD, ostvaruje kontrolu nad državama, organizacijama i pojedincima. Međutim, knjiga govori i o tome kako internet može biti upotrebljen kao oružje protiv tih globalnih tendencija. Ova knjiga je pisana za nas, posljednju slobodnu generaciju. Generaciju koja živi u ovom vremenu između dvije epohe“, rekao je Asanž.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender