Skupština RS ukinula diplomirane farmaceute

Razlog za donošenje ovog zakona je odluka Ustavnog suda Srpske, kojom je utvrđeno da naučno i stručno zvanje diplomirani farmaceut, prvi ciklus studija sa 180 ECTS bodova, nije u saglasnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju, navodi se u obrazloženju ovog prijedloga zakona.

Ovim zakonskim rješenjima utvrđuje se i prekršajna sankcija za pravno lice ukoliko na vidnom mjestu ne istakne radno vrijeme apoteke, te da se vrše i korekcije jezičke prirode koje su uočene u toku primjene Zakona, a koje otežavaju njegovu primjenu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender