28. 09. 2021.
Samo osam dječijih igraonica u RS ispunjava uslove

Samo osam dječijih igraonica u RS ispunjava uslove

Samo osam dječijih igraonica u RS ispunjava uslove

Ove igraonice su registrovane kao ustanove zabavnog karaktera, jer im za to nije potrebna dozvola resornog ministarstva i time ne moraju da ispunjavaju stroge uslove za rad.

Prema podacima Ministarstva prosvjete i kulture RS do sada je registrovano 36 predškolskih ustanova u RS, od čega je osam igraonica.

“Ove ustanove imaju status predškolskih ustanova”, ističu u Ministarstvu.

Iz Ombudsmana za djecu RS ističu da su vlasnici centara za igru i druženje ili popularnih igraonica mnoge roditelje doveli u zabludu.

“Organizujući prostore za rad sa djecom pod firmom igraonica za djecu, mnogi su roditelje doveli u zabludu, a djecu izložili rizicima, a da pri tome nisu bili pod adekvatnim nadzorom”, istakla je Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS.

Kako kaže, pravo djece na slobodno vrijeme zahtijeva da se ono ostvaruje u uslovima u kojima će djeca biti sigurna i zaštićena.

Prema njenim riječima, osnovni cilj dječjih igraonica je kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena djece i kao takve moraju biti organizovane pod uslovima utvrđenim zakonom i pod stalnim nadzorom, gdje treba da budu obezbijeđeni, prije svega, potpuna bezbjednost djece, ali i kvalitetan sadržaj prilagođen njihovom uzrastu. Grahovčeva naglašava da je svaki oblik organizovanja i druženja djece uvijek dobro došao, ali pod uslovom da ispunjava standarde i normative prilagođene djeci, što je Pravilnikom definisano.

Na preporuku Ombudsmana za djecu RS, Republička prosvetna inspekcija je u 2011. godini izvršila 130 kontrola u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Donijela je 58 rješenja kojima je naloženo otklanjanje nedostataka i izdala dva prekršajna naloga.

“Kontrolom je utvrđeno da su djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavljali iako za to nisu registrovani niti imaju saglasnost resornog ministarstva”, precizirala je Grahovčeva.

Iz Inspektorata RS kažu da je zakonom propisano da se za potrebe igre i druženja djece mogu osnovati centri za igru i druženje djece u okviru otvorenih i zatvorenih prostora kao što su tržni centri i slično.

“Ispunjenost uslova za osnivanje i početak rada ovakvog centra, rješenjem utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Ovi centri ne mogu biti predmet nadzora Republičke prosvjetne inspekcije”, naveli su oni.

Jelena Rajšić, direktor Dječje igraonice “Bubamara” iz Bijeljine, kazala nam je da im niko do sada nije tražio da imaju sertifikat o bezbjednosti.

“Imali smo komisiju prošle godine koja je utvrdila da naša igraonica ispunjava uslove za rad, odnosno da su nam bezbjedne sprave za igranje”, ističe ona.

Evica Nikić, vlasnica banjalučke Dječije igraonice “Bambi”, kaže da su registrovani za tu djelatnost te da posjeduju sertifikat o bezbjednosti.

Uslovi za igraonice

– Objekat mora da ispunjava higijenske, ekološke, komunalne, urbanističke i druge uslove;

– Podovi, zidovi, sanitarni čvor, rasvjeta, grijanje, ventilacija, zaštita od buke moraju biti prilagođeni djeci;

– Radne prostorije treba da su opremljene namještajem koji je prilagođen i pristupačan djeci predškolskog uzrasta i obavezno krupni namještaj mora biti fiksiran.

(Nezavisne novine)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender