27. 09. 2021.

Hag: Odbačen Mladićev zahtjev za oslobađanje od tačaka optužnice

Iz Haškog tribunala saopšteno je da je Pretresno vijeće odbacilo sve argumente Mladićeve odbrane za oslobađanje po dvije tačke za genocid, kao i po optužbama za više pojedinačnih zločina obuhvaćenim drugim tačkama.

Odbačeni su i argumenti od odbrane u vezi s komandnom odgovornošću optuženog za zločine jedinica van sastava Vojske Republike Srpske.

Sudije su u cijelosti odbacile argumentaciju zahtjeva generala Mladića podnesenom u skladu sa pravilom 98bis, koje predviđa mogućnost da po završetku izvođenja dokaza optužbe, Pretresno vijeće može donijeti oslobađajuću presudu po bilo kojoj od tačaka optužnice, ukoliko nema dokaza koji mogu biti osnova za osudu.

Pretresno vijeće je zaključilo da je protiv optuženog izvedeno dovoljno dokaza da treba da iznese odbranu za svaku od tačaka koje mu se stavljaju na teret.

Iz Tribunala navode da je u odnosu na tačke jedan i dva optužnice, Vijeće utvrdilo da “postoje dokazi da je počinjeno djelo genocida” u 15 opština BiH kako je navedeno u optužnici, kao i u Srebrenici, te da “navedeni dokazi pružaju informacije u vezi s genocidnom namjerom počinilaca”.

Vijeće je utvrdilo i da postoje dokazi “na osnovu kojih bi, ukoliko se prihvate, van razumne sumnje moglo biti utvrđeno da je postojao udruženi zločinački poduhvat čiji su učesnici bili i članovi rukovodstva Srba iz BiH i Vojske Repubilke Srpske, uključujući i Radovana Karadžića i optuženog”.

Cilj je bio, kako se navodi, trajno uklanjanje “bosanskih Muslimana i bosanskih Hrvata sa teritorije na koju su bosanski Srbi polagali pravo”.

Prema mišljenju Vijeća, postoje dokazi da je general Mladić “značajno doprinio sprovođenju tog udruženog zločinačkog poduhvata”, navodi se u saopštenju Haškog tribunala.

U zahtjevu podnesenom u skladu s pravilom 98bis, Mladićeva odbrana je od Pretresnog vijeća zatražila da odbaci tačke u vezi sa genocidom, te optužbe za više pojedinačnih zločina obuhvaćenih drugim tačkama optužnice.

Mladićeva odbrana posebno traži oslobađanje generala za zločine koji se odnose na odgovornost optuženog za zločine paravojnih jedinica iz Srbije, poput “Tigrova” Željka Ražnatovića Arkana i “Škorpiona” Slobodana Medića. Odbrana tvrdi da se Mladić ponašao časno i da nije naredio nijedan zločin.

Tužilaštvo je zatražilo da Pretresno vijeće odbaci ovaj zahtjev.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender