27. 09. 2021.
Škola zdravog i odgovornog roditeljstva u organizaciji Kreativnog centra “Dobri Medo”

Škola zdravog i odgovornog roditeljstva u organizaciji Kreativnog centra “Dobri Medo”

Škola zdravog i odgovornog roditeljstva u organizaciji Kreativnog centra “Dobri Medo”

Edukacija  će obuhvatiti 12 interaktivnih radionica sa teoretskim predavanjima i praktičnim vježbama iz oblasti psihologije, pedagogije, zdravlja i prve pomoći, sigurnosti i bezbijednosti djece i odnosa prema djeci sa različitim mogućnostima.

Radionice se održavaju u toku 3 mjeseca, dinamikom od jedne dvočasovne radionice sedmično.

U toku realizacije izuzetno uspješnih serija radionica za dadilje, javio nam se veliki broj roditelja izražavajući želju da pohađaju radionice koje obrađuju teme važne za zdravo i aktivno učešće u odgajanju djece. Potaknuti tako velikim interesovanjem, stručni tim „Dobrog mede“ je kreirao set radionica specijalno namjenjenih roditeljima koji ovaj najljepši i najteži životni zadatak ne žele da prepuste slučaju.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte Centar za kreativni rad sa djecom „Dobri Medo“ telefonom na broj 065/412 112 ili mailom na adresu: dobri.medo.bl@gmail.com.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender