Posao zvani ‘član odbora’ donosio hiljade KM

Vlada Republike Srpske, razrješenjem funkcionera na posljednjoj radno-konsultativnoj sjednici u Banjaluci, oslobodila je oko 40 pozicija u upravnim, nadzornim i odborima za reviziju javnih preduzeća, ustanova i republičkih organizacija.

Iz informacije na osnovu koje je Vlada RS razriješila pojedince članstva u nekoliko odbora, a koja je u posjedu “Nezavisnih”, vidljivo je da su pojedinci pored osnovnog i stalnog zaposlenja bili angažovani i u pet ili šest odbora i ustanova.

Ubjedljivo najviše angažovanja pored zvaničnog radnog mjesta imao je Milenko Janić, jedan od direktora u “Poštama Srpske”, koji je tokom prošle godine, pored plate u ovom preduzeću, kroz članstvo u odborima za reviziju JP “Putevi RS”, “Željeznica RS”, JU SC “Borik”, AD “Toplana”, “Kosmosa” i Poslovne zone, dodatno zaradio 22.921 KM. Janić je zadržao samo funkciju člana Odbora za reviziju JP “Putevi RS”.

Za njim ne zaostaje ni Snežana Vujnić, direktor Investiciono-razvojne banke RS, koja je bila član u pet odbora. Vujnićeva je bila predsjednik Odbora za reviziju u “Krajina osiguranju”, kao i član Odbora za reviziju “Željeznica RS”, JP “Šume RS”, član Nadzornog odbora u Banci Srpske i “Lutrije RS”.

Na osnovu ovih anganžmana, pored plate direktora u Investiciono-razvojnoj banci RS, tokom prošle godine ostvarila je dodatna primanja od čak 24.199 KM. Najveću zaradu imala je po osnovu članstva u NO Banke Srpske, i to 8.000 KM, a zadržala je članstvo u Odboru “Lutrije RS”, iz kojej je prošle godine inkasirala’ 4.800 KM.

Ništa manje nije bio angažovan ni Mladen Milić, direktor Fonda PIO RS, koji je kao član NO Društva za upravljanje PREF-om, Agencije za informaciono društvo RS, NO Banke Srpske i UO Kompanije “Boksit” tokom prošle godine inkasirao 23.571 KM.

Milić je zadržao funkciju člana UO Kompanije “Boksit”, po osnovu koje prima 1.064 KM mjesečno.

I u sektoru energetike pojedini direktori hidroelektrana, elektrodistribucija i izvršni direktori “Elektroprivrede RS” pored zvanične funkcije bili su angažovani u upravnim i nadzornim odborima uglavnom preduzeća iz elektroenergetskog sektora.

Tako je Blagoja Šupić, izvršni direktor u “Elektroprivredi”, pored redovnog radnog mjesta, dodatno zarađivao i u “Elektrodoboju”, RiTE Ugljevik, “Elektrodistribuciji” Pale i gradu Trebinju. Zanimljivo je da se Šupić nije izjasnio u kojem upravnom ili nadzornom odboru želi da zadrži funkciju.

Slična situacija je i s Vladislavom Vladičićem, direktorom “Elektrohercegovine”, koji je bio u upravnim i nadzornim odborima u HE na Trebišnjici, RiTE Ugljevik, “Elektrokrajini”, a ostvarivao je primanja i od grada Trebinje. Vladičić se izjasnio da želi da zadrži funkciju člana NO HE na Trebišnjici, odakle inkasira 500 KM mjesečno.

Ni u finansijskom sektoru i institucijama nije drugačije, pa je tako Saša Stevanović, izvršni direktor Društva za upravljanje PREF-om, pored plate u ovoj instituciji tokom prošle godine ostvario i dodatna primanja od oko 20.000 KM i to kroz članstvo u Odboru za reviziju Pavlović International Bank te Upravnom odboru “Krajinapetrola” i “Elektrodoboja”. Stevanović je zadržao funkciju člana Upravnog odbora “Elektrodoboja”.

I njegov pretpostavljeni Darko Lakić, direktor Društva za upravljanje PREF-om, pored osnovne plate zaradio je 20.428 KM kroz anganžman u UO “Alumine” iz Zvornika i kao član Odbora za reviziju u “Telekomu RS”. Lakić je zadržao funkciju u “Telekomu”.

Većina direktora, što je i logično, zadržala je funkcije koje su plaćenije, a zanimljivo je i to da ih je većina napustila članstvo u organima Banke Srpske.

Iz informacije koju je razmatrala Vlada RS, a u kojoj se navode i primanja funkcionera i direktora po raznim osnovama, vidljivo je da je rekorder po primanjima, pored osnovne plate, Milenko Pađen, izvršni direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, koji je tokom prošle godine dodatno zaradio gotovo 40.000 KM. Njemu je od aprila do decembra prošle godine iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS isplaćeno 12.880,53 KM, zatim iz JZU Dom zdravlja 6.196,38 KM, Narodne skupštine RS 19.638 KM i iz JZU Institut za javno zdravstvo 130 KM.

Malo manje, tačnije oko 32.000 KM pored osnovne plate primio je i Veljko Marić, direktor Univerzitetske bolnice u Foči i to kao poslanik Narodne skupštine RS, odakle je inkasirao 21.317 KM, i kao profesor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje je tokom prošle godine zaradio 10.425 KM.

Inače, gotovo svi direktori iz sektora zdravstva pored osnovne plate imali su i dodatna primanja, bilo kroz odborničke dodatke, anganžman na univerzitetu ili kroz članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih zdravstvenih institucija.

I Brankica Babić, izvršni direktor u Fondu zdravstvenog osiguranja, tokom prošle godine kroz anganžman u JP “Putevi RS” zaradila je dodatno više od 15.000 KM.

Pored plate, velikim dodatnim primanjima može se pohvaliti i Duško Račić, direktor Kliničkog centra Banjaluka, koji je dodatno zaradio oko 20.000 KM i to od grada Banjaluka, Doma zdravlja, Univerziteta u Banjaluci, Osnovnog suda i kompanije “Hemofarm”.

Na sjednici održanoj u srijedu Vlada RS je razriješila direktore, zamjenike direktora i izvršne direktore u javnim preduzećima, javnim ustanovama, agencijama, vanbudžetskim fondovima i Investiciono-razvojnoj banci članstva u nadzornim odborima, upravnim odborima i odborima za reviziju. S obzirom na zaključak Vlade RS donesen nekoliko dana ranije, direktorima je ostavljena mogućnost da izaberu članstvo u samo jednom upravnom, nadzornom ili odboru za reviziju.

Premijerka RS Željka Cvijanović izjavila je juče da će ubuduće svi koji budu konkurisali za članstvo u nadzornim i upravnim odborima morati potpisati izjavu da nisu članovi nekog drugog odbora.

Ona je rekla da će u narednih sedmicu ili dvije biti imenovani vršioci dužnosti, a nakon toga će se ići u redovnu proceduru raspisivanja konkursa, ističući da je veoma važno da će razrješenjima biti otvoren prostor za neke stručne ljude koji mogu doprinijeti radu nadzornih i upravnih odbora.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender