Hristos vaskrse!

Hristos vaskrse!

Hristos vaskrse!

Srpska pravoslavna crkva i vjernici, kao i hrišćani širom svijeta, proslavljaju danas najveći hrišćanski praznik – Vaskrs kojim se slavi vaskrsenje Isusa Hrista iz mrtvih i koji predstavlja suštinu hrišćanske vjere.

Prema predanju, Hristos je svojim vaskrsenjem iz mrtvih pobijedio smrt i svim ljudima darovao vječni život.

Patrijarh srpski Irinej uz čestitku vaskršnjih praznika vjernicima poručio je da se posebno moli za braću i sestre na Bliskom istoku i Ukrajini.

POSTAVLJANJE SPOMENIKA NIKOLITESLI U PORTI HRAMA SVETOG SAVE

Patrijarh srpski Irinej uz čestitku vaskršnjih praznika praznika vjernicima poručio je da se posebno moli za braću i sestre na Bliskom istoku i Ukrajini, sa željom i molitvom da se razagna tama grijeha koja se nadvila nad njima i da se prosvijetli um i duša sijačima mržnje prema svetom pravoslavlju.

“Posebno se danas molimo pobeditelju greha, smrti i ljudske nepravde za našu, u Hristu gospodu, braću i sestre na Bliskom istoku i Ukrajini, sa željom i molitvom da svetlost Hristovog vaskršenja razaznaju tamu greha koja se nadvila nad njiima i da se prosvetli um i duša sejačima mržnje prema svetom pravoslavlju i ozari mirom i svetlošću istine”, poručio je patrijarh Irinej u uskršnjoj poslanici.

Irinej je rekao da posebno pozdravlja stradalnu braću i sestre na Kosovu i Metohiji koji, iako u okovima neslobode, obespravljenosti i diskriminacije, danas slave pobjedu dobra nad zlom, života nad smrću, Hrista vaskrslog nad demonskim silama tame.

“Sa istom ljubavlju u vaskrslom Hristu i toplim molitvama pozdravljamo i svu našu braću i sestre u Dalmaciji i Lici, na Kordunu, u Baniji, Slavoniji i Baranji”, rekao je patrijarh.

On je pozdravom Hristos Vaskrese pozdravio i sve u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sloveniji, ali i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji koji na cijelu sa svojim nepravedno utamničenim arhiepiskopom stradaju za jedinstvo crkve i za cistotu vjere pravoslavne.

“Neka vaskrsli Hristos pokida okove nepravde bezakonja i licemerstva, kojima sinovi bezakona okovaše arhiepiskopa ohridskog i mitropolita skopskog Jovana, koga preko nas pozdravlja čitava pravoslavna vaseljena i čitav pravdoljubiv svet”, rekao je patrijarh Irinej.

Vaskrs je praznik svepravoslavnog jedinstva i svehrišćanskog zajedništva, poručio je patrijarh pozivajući, u ime Hrista, na jedinstvo i slogu u Crkvi.

“Ko nije u jedinstvu sa Crkvom nije ni sa Hristom. Bez Hrista nema Crkve, a ni Crkva nikada nije bez Hrista. Zato van Crkve nema spasenja. Van Crkve je usamljeni autonomni bezdomni čovek sa svojom neposlušnošću Bogu i Crkvi”, rekao je patrijarh.

On je u poslanici poručio da danas Gospod dolazi i “nama uplašenima i preplašenima, uplašenima od globalnog svjetskog poretka i besporetka, od velikih i malih inkvizitora, a i od novih Pilata, koji ponovo sude i presuđuju istini i pravdi i ponovo prete Golgotom nasledju Božjem na zemlji”.

”Nama on poručuje – Ne plašite se, ja pobedih svet. Vjerom, ohrabrimo se i ne plašimo se onih koji, ne znajući šta čine i pitaju se šta je istina”, rekao je patrijarh i pozvao vjernike da na dan Vaskrsenja budu istinski i suštinski pričesnici novog i vječnog života, novog i vječnog proljeća.

On je istakao da je na istini Vaskrsenja utemeljena sva naša vjera, nada i ljubav.

Prema njegovim riječima, bez vaskrslog Hrista naša vjera ne bi bila samo prazna već bi se razrušila poput mehura od sapunice.

Patrijarh je naveo i da se medju mnogim izrazima, kojima crkveni pjesnici veličaju vaskrslog Hrista, zapaža i naziv proljeće.

”S pravom ga tako nazivaju jer Isus jeste proleće našeg novog života. To nije slučajno pesnička konstrukcija. Tu nije reč o proleću kao godišnjem dobu, već je posredi duboko poimanje smisla i značenja proleća kao početka novog života prirode i svega u njoj”, naveo je patrijarh Irinej i naglasio da je u u tajni vaskrsenja sadržana naša pobjeda nad grijehom, smrću i đavolom.

POSLANICA PATRIJARHA IRINEJA

Danas je proleće dušama našim:

Hristos iz groba kao sunce zasija,

Mračnu buru grehova naših odagna.

Njega pesmom veličajmo jer se proslavi!

(Pashalna bogoslužbena pesma)

Kada posle duge i hladne zime grane rano proleće, celokupna priroda i tvorevina Božja obraduje se suncu, njegovim toplim zracima i njegovoj energiji koja sve i sva, bez razlike, obasjava i greje. Tada sve slavi Gospoda, Davaoca sunca i proleća.

Tako i mi, braćo i sestre i draga deco duhovna, posle ledene i užasne zime greha – osobito posle ubistva Bogočoveka Isusa Hrista na Veliki petak na Golgoti – videvši danas Hrista Vaskrsloga, radosno kličemo i pojemo: Danas je proleće dušama našim! Hristos – Sunce života sa Istoka – iz groba vaskrse i zasija! Mračnu buru grehova naših odagna! Njega pesmom veličajmo jer se proslavi! Zato smo danas radosni, zato zajedno sa anđelima na nebesima i sa svim ljudima ovoga sveta likujući pevamo: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt porazivši i onima u grobovima život darovavši.

Veličanje Hrista Vaskrsloga

Među mnogim imenima kojima crkveni pesnici veličaju Hrista Vaskrsloga zapažamo i naziv Proleće. S pravom Ga tako nazivaju jer Gospod Isus Hristos jeste Proleće našeg novog života. To nije slučajna pesnička konstrukcija. Tu nije reč o proleću kao godišnjem dobu već je posredi duboko poimanje smisla i značenja proleća kao početka novog života prirode i svega u njoj.

Do Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, odnosno do Njegovog prethodnog silaska u ad, bili smo u okovima zime greha i smrti u adu preispodnjem. Smrt je gospodarila nad nama. Sišavši u grob, On razruši ad, pokida okove greha i smrti i oslobodi nas. Objašnjavajući bogočovečansku tajnu silaska Hrista Spasitelja u grob, Njegovog boravka u njemu i Njegovog Vaskrsenja, sveti apostol Pavle likujući pita: Smrti, gde ti je žalac? Ade, gde ti je pobeda? U tajni Vaskrsenja, odnosno u tajni Vaskrsloga Gospoda Hrista, sadržana je naša pobeda nad grehom, smrću i đavolom. Zato je i bilo potrebno da Hristos postane Emanuil (Bog sa nama), to jest da uzme na Sebe svu našu ljudsku prirodu i da je nerazdeljivo i nesliveno sjedini sa božanskom prirodom u jednoj i jedinstvenoj bogočovečanskoj Ličnosti Svojoj, pa da kao Bogočovek pobedi adamovski greh neposlušnosti Bogu i Ocu i satre posledice prvorodnoga greha. Bogočovek Hristos, a ne samo Bog ili samo Čovek, pobedi satanu, greh i smrt! Tu tajnu pobede Gospod je najavio i prilikom kušanja posle Njegovoga krštenja u reci Jordanu rekavši: “Idi od mene, satano, jer stoji napisano: Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi” (Mt. 4, 10)

Podsećajući vas na ove jevanđelske istine, pozivamo vas da danas, na dan Vaskrsenja, budemo istinski i suštinski pričasnici novog i večnog Života, novog i večnog Proleća, Hrista Gospoda. “Neka danas niko ne plače zbog greha i sagrešenja, jer oproštaj iz groba zasija”, uzvikuje sveti Jovan Zlatoust. Neka se više niko ne boji smrti jer nas od nje oslobodi Spasitelj Koji krsnom smrću Svojom ugasi smrt i oslobodi one nad kojima je ona vladala. Mi danas slavimo Hrista Vaskrsloga. Slavimo smrt smrti, slavimo razrušenje ada, slavimo početak novog života, slavimo Uzročnika svega toga, Jedinog Blagoslovenog i Preproslavljenog u vekove vekova.

Stub vere

Na istini Vaskrsenja Hrista Spasitelja, Koji je Vaskrsenjem iz mrtvih Sebe položio ne samo kao krajeugaoni kamen Crkve Svoje već i vere svih nas koji se krstismo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, utemeljena je sva naša vera, i nada, i ljubav. Mi verujemo i ispovedamo Njega “Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu”.

Bez Vaskrsloga Hrista Gospoda naša vera ne bi samo bila prazna već bi se i raspršila poput mehura od sapunice. Sveti apostol Pavle, koji je na poseban način iskusio Istinitog i Vaskrslog Gospoda Isusa Hrista, zaključuje: “Ako Hristos ne vaskrse, uzalud je vera naša” (IKop. 15, 17). To je iskustvena vera Apostola naroda i Crkve Hristove. Neka bi dao Bog da i mi, iskusivši danas Hrista Vaskrsloga, smelo i bez straha pevamo: Hristos vaskrse!

Za razliku od apostola Pavla, drugi sveti apostoli, koji su doživeli strahotu Velikog petka, kao i svete žene mironosice, na drugačiji način su iskusili Vaskrsenje Hristovo. Na vest da je Hristos vaskrsao i da se javio Kifi, to jest apostolu Petru, i “nekima od žena”, obuze ih strah i trepet, a neki posumnjaše. Umesto radosti i vere, njih obuze strah i sumnja. U sumnji u vest da je Učitelj vaskrsao najdalje je otišao sveti apostol Toma koji bez mnogo razmišljanja reče: “Dok ne vidim rane od klinova i ne metnem prst u rane od klinova, neću verovati.” Ništa čudno i neobično ako se ima u vidu kroz kakve su duhovne borbe i stradanja prošli sveti apostoli!

Strašni sud Velikog petka, sud nad Bogočovekom Hristom, ostavio je još strašnije posledice na svetim apostolima i onima koji su išli za Njim i koji su se nadali da će ih On osloboditi okova rimskog ropstva. Njihova nada i njihova vera raspršile su se dok su gledali strašno sudilište nad Njim, dok su gledali kako nemilosrdni i surovi čovek sudi i na krst razapinje Učitelja njihovog i Čovekoljubivog Spasitelja sveta.

Pobeda straha

Strah iznutra i strah spolja, strah od Sinedriona, od Pontija Pilata, od Judeja, strah odasvud! Strah je obuzeo učenike i apostole i oni se raspršiše na sve strane kao ovce bez pastira. Znajući dobro njihova srca, njihove strahove i njihove pomisli, Gospod dolazi među njih javljajući im da je vaskrsao i poručuje im: “Ne bojte se, ja pobedih svet” (Jn. 16, 33), i: Ne budite neverni nego verni!

Danas On dolazi i nama uplašenima i preplašenima, braćo i sestre, uplašenima od globalnog svetskog poretka i besporetka, od velikih i malih inkvizitora, a i od novih Pilata, koji ponovo sude i presuđuju istini i pravdi i ponovo prete Golgotom nasleđu Božjem na zemlji. I nama On poručuje danas: Ne plašite se! Ja pobedih svet! Verom prepoznajući u Njemu Pobednika svakoga greha i svake smrti i nepravde, ohrabrimo se i ne plašimo se onih koji, ne znajući šta čine, još pitaju: šta je Istina? Mi pak, iskusivši Vaskrsloga Gospoda kao Istinu nad istinama, danas, sabrani oko Njega na duhovnom Sionu, slavimo Ga i veličajmo jer Mu dođoše “sva bogoprosvećena svetila sa Zapada, od Severa i mora, i od Istoka deca Njegova, slaveći Ga kroz vekove”.

“Danas je dan Vaskrsenja, ozarimo se toržestvom!” kliče crkveni pesnik i dodaje: “Zagrlimo jedni druge, recimo braćo i onima koji nas mrze i svima sve oprostimo Vaskrsenjem!” Neka iz naših grla, a pre toga iz naših srca, poteče pesma i slavljenje Hrista koji nas proslavi. Svepobednim i sveradosnim pozdravom Hristos vaskrse! Još jedanput pozdravljamo sve vas, draga deco svetosavska u otadžbini i u rasejanju širom sveta.

Jedinstvo, sloga i zajedništvo

Vaskrs je praznik svepravoslavnog jedinstva i svehrišćanskog zajedništva. U ime Hrista Vaskrsloga pozivamo vas na jedinstvo i slogu u Crkvi Njegovoj. Ko nije u jedinstvu sa Crkvom koju On steče krvlju Svojom, nije ni sa Njim, Hristom Gospodom. Bez Hrista nema Crkve, a ni Crkva nikada nije bez Hrista. Zato van Crkve nema spasenja. Van Crkve je usamljeni, “autonomni”, bezdomni čovek sa svojom neposlušnošću Bogu i Crkvi, sa svojim egoizmom i protivljenjem Duhu Svetome, poput Adama izgnanog iz raja. Takve ljude Sam Gospod naziva vratima pakla koja neće nadvladati Crkvu Božju.

Posebno pozdravljamo našu stradalnu braću i sestre na Kosovu i Metohiji koji, iako u okovima neslobode, obespravljenosti i diskriminacije, danas sa nama slave pobedu Dobra nad zlom, Života nad smrću, Hrista Vaskrsloga nad demonskim silama tame.

Sa istom ljubavlju u Vaskrslom Hristu Gospodu i toplim molitvama danas pozdravljamo i svu našu braću i sestre u Dalmaciji i Lici, na Kordunu, u Baniji, Slavoniji i Baranji.

Sa Hristos vaskrse! pozdravljamo takođe svu našu braću i sestre u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori, Sloveniji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, naročito ove poslednje koji, na čelu sa svojim nepravedno utamničenim arhiepiskopom, stradaju za jedinstvo Crkve i za čistotu vere pravoslavne.

Posebno se danas molimo Pobeditelju greha, smrti i ljudske nepravde za našu u Hristu Gospodu braću i sestre na Bliskom istoku, Bosni i Hercegovini i u Ukrajini, sa željom i molitvom da svetlost Hristova Vaskrsenja razagna tamu greha koja se nadvila nad Ukrajinom i da prosvetli um i dušu sejačima mržnje prema svetom Pravoslavlju i prema ruskom pravoslavnom narodu.

Neka Vaskrsli Hristos Gospod pokida okove nepravde, bezakonja i licemerstva kojima sinovi bezakonja okovaše arhiepiskopa ohridskog i mitropolita skopskog g. Jovana koga preko nas pozdravlja čitava pravoslavna vaseljena i čitav pravdoljubivi svet.

Moleći se Vaskrslom Hristu Gospodu da vas ljubav Božja uvek i neprestano ispunjava, još jedanput vas srdačno pozdravljamo pozdravom važnijim od svakog drugog pozdrava:

HRISTOS VASKRSE!

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender