28. 09. 2021.

U Zenici pronađen komad radioaktivnog željeza

Informacija o pronalasku radioaktivnog materijala proslijeđena je Regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH, čiji su predstavnici obavili uviđaj i utvrdili da je postupljeno po proceduri, javio je BHRT.

Shodno zakonskim odredbama i ovlaštenjima, ova agencija će izdati naredbu federalnom Centru za zaštitu od zračenja da identifikuje i ukloni izvor zračenja.

Pretpostavlja se da bi ozračeni metal mogao poticati od starih gromobrana ili odbačenih uređaja za dojavu požara koji su se nalazili u vagonu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender