Cvijanovićeva će mjesečno zarađivati 4.000 KM, a Dodik 3.500 KM

Cvijanovićeva će mjesečno zarađivati 4.000 KM, a Dodik 3.500 KM

Cvijanovićeva će mjesečno zarađivati 4.000 KM, a Dodik 3.500 KM

Mjesečna plata ministara u Vladi Republike Srpske iznosiće 3.000 KM, navodi se u odluci Vlade RS-a.

Na sjednici u Banjoj Luci Vlada RS-a je donijela i odluku o utvrđivanju cijene rada, u iznosu od 100 KM, a primjenjivaće se za obračun plata od 1. aprila ove godine i ne odnosi se na dospjela i neisplaćena primanja.

Cijena rada, utvrđena ovom odlukom, odnosi se na sve zaposlene u oblasti: prosvjete i kulture, unutrašnjih poslova, republičke uprave, pravosuđa i u javnim službama koje vrše javna ovlaštenja iz oblasti rada, zapošljavanja, zdravstvenog osiguranja, dječije i socijalne zaštite.

Kako je saopšteno vlade, cijena rada za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave utvrđuje se u iznosu od 100 KM, a primjenjivaće se za obračun plata od 1. aprila 2014. godine i ne odnosi se na dospjela i neisplaćena primanja.

Ovlašćuju se resorni ministri da sa Sindikatom radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, Sindikatom obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Sindikatom uprave Republike Srpske i Sindikatom pravosuđa Republike Srpske potpišu sporazum o utvrđivanju cijene rada u skladu sa ovom odlukom.

(Klix)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender