06. 12. 2021.
Vlada utvrdila cijenu rada od 100 KM

Vlada utvrdila cijenu rada od 100 KM

Vlada utvrdila cijenu rada od 100 KM

Cijena rada, utvrđena ovom odlukom, odnosi se na sve zaposlene u oblasti prosvjete i kulture, unutrašnjih poslova, republičke uprave, pravosuđa i javnim službama koje vrše javna ovlašćenja iz oblasti rada, zapošljavanja, zdravstvenog osiguranja, dječije i socijalne zaštite.

Cijena rada za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave utvrđuje se u iznosu od 100 KM, a primjenjivaće se za obračun plata od 1. aprila i ne odnosi se na dospjela i neisplaćena primanja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Ovlašćeni su resorni ministri da sa Sindikatom radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, Sindikatom obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Sindikatom uprave Republike Srpske i Sindikatom pravosuđa Republike Srpske potpišu sporazum o utvrđivanju cijene rada u skladu sa ovom odlukom.

Donesena je i Odluka o utvrđivanju plate premijera i ministara u Vladi Srpske, tako da će mjesečna plata predsjednika Vlade Srpske iznositi 4.000 KM, potpredsjednika Vlade 3.500 KM, a ministara u Vladi 3.000 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Program pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Srpskoj.

Ovlašćeno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da sa Јavnom ustanovom Poljoprivredni institut Republike Srpske zaključi ugovor o vršenju pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Srpskoj u 2014. godini, kojim će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana.

Vlada je zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da kontinuirano izvještava Vladu Srpske o procesu realizacije ovog programa.

Vlada je zadužila danas Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite da formira radnu grupu od predstavnika ovog ministarstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Centra za socijalni rad Banjaluka i Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka, da u roku od 10 dana predloži Vladi postupak i način zbrinjavanja korisnika Centra, uključujući i stambeno zbrinjavanje, njihovo radno angažovanje i boravak u Centru.

Vlada Srpske će u okviru svojih mogućnosti i u skladu sa članom 51. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, raditi na razvijanju poslovnih aktivnosti Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka s ciljem njegove samoodrživosti, navodi se u saopštenju.

(RTRS)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender