02. 12. 2021.
BiH pogodno tlo za kriminal!

BiH pogodno tlo za kriminal!

BiH pogodno tlo za kriminal!

Ovo se, između ostalog, navodi u Informaciji o stanju bezbjednosti BiH za 2013. godinu, koju je uradilo Ministarstvo bezbjednosti BiH, a o kojoj će danas biti riječi na sjednici Savjeta ministara BiH, pišu Nezavisne.

“BiH je opterećena određenim unutrašnjim problemima političke prirode, koji su ozbiljna opasnost za socijalnu, političku, sigurnosnu i svaku drugu stabilnost zemlje”, navodi se u informaciji.

Neki od unutrašnjih izazova s kojima se suočava BiH su visoka stopa nezaposlenosti, koja doprinosi povećanju opšteg siromaštva i društvenog raslojavanja, zatim postojanje mreže organizovanog kriminala uključujući i prekogranični te neprocesuiranje nekih slučajeva ratnog zločina kao i rizik zloupotrebe bezviznog režima i njegovo ukidanje.

“Posebno veliku prijetnju za BiH i dalje predstavlja široko rasprostranjena koruptivna aktivnost, posebno sistemska korupcija. Koruptivne aktivnosti nisu samo puki pokušaji da se osigura neka nepripadajuća pogodnost, već gotovo uvijek završavaju uspjehom po inicijatora korupcije i sa odgovorajućom kompenzacijom za onoga koji je određenu pogodnost inicijatoru nezakonito osigurao”, stoji u izvještaju.

SPREGA KRIMINALA I KORUPCIJE: Takođe, posebno značajnu prijetnju za BiH predstavlja sprega organizovanog kriminala i korupcije, jer činjenica je da većina kriminalnih grupa kroz razgranatu mrežu veza već izgradila čvrste pozicije u različitim strukturama i nivoima vlasti.

“Državni zaposlenici različitih nivoa, pripadnicima organizovanog kriminala povremeno za novac osiguravaju određene pogodnosti, a neki su i stalno angažirani za takve usluge”, navodi se u Izvještaju i dodaje da naročito zabrinjava činjenica da su kriminalci davanjem mita u novcu uspjeli da pridobiju pojedine nosioce izvršne i sudske vlasti.

Kako se navodi u izvještaju, mrežu organizovanog kriminala nije lako eliminisati jer djeluje na čitavoj teritoriji BiH i ove grupe imaju negativan uticaj na političke i ekonomske strukture.

“Prema ukupnim podacima Obavještajno-bezbjednosne agencije, različiti oblici organizovanog kriminala, kao i korupcija koja im je prateća aktivnost i u toku 2013. godine imaju najdirektnije i najaktivnije negativne uticaje na sigurnost BiH”, piše u izvještaju.

U izvještaju se navodi i to da se većina kriminalnih grupa nastoji ne držati isključivo jedne djelatnosti. Ove grupe u svom djelovanju kreću se od aktivnosti dominantno kriminalnog karaktera do legalnih aktivnosti s ciljem da se novac opere.

Kada je u pitanju ukupan broj počinjenih krivičnih dijela u BiH, u 2013. godini on je manji za 4,37 odsto nego što je to bilo 2012. godine i iznosi 37.551.

Povećan je broj krivičnih dijela privrednog kriminala, razbojništava, krivičnih djela iz oblasti korupcije, trgovine ljudima, krijumčarenja osoba i krađe automobila.

“U oblasti privrednog kriminala, zabrinjavajući je iznos učinjene materijalne štete budžetima BiH od 50.867.776 KM. Među ovim djelima prevladavaju pronevjere, porezne utaje, krijumčarenje, prevara u privrednom poslovanju, obmana kod dobijanja kredita, carinske prevare i povrede autorskih prava”, navodi se u izvještaju.

Takođe, u izvještaju se spominje i to da je kroz finansijski sistem BiH u legalne novčane tokove ubačeno 18,8 miliona KM nelegalno stečenog novca, a prijavljena materijalna šteta od prijavljenih krivičnih dijela po budžeta u BiH iznosila je 5,4 miliona KM.

TERORIZAM: Dobar dio izvještaja posvećen je pitanju terorizma i grupa povezanih sa terorizmom u BiH, ali se ne navode konkretne informacije, osim da u BiH boravi određeni broj stranih državljana porijeklom iz afroazijskih zemalja, koji su u ranijem periodu bili u kontaktu sa osobama dovedenim u vezu sa međunarodnim terorizmom.

“Raspoloživa saznanja govore da se u BiH ne vode aktivnosti ili vrši bilo kakva priprema za izvođenje akata međunarodnog terorizma”, stoji u izvještaju.

Što se tiče vehabizma, kako se navodi u izvještaju, OBA je kroz operativni rad tokom 2013. godine došla do podataka koji ukazuju na to da se iza rada nekih domaćih i stranih humanitarnih organizacija koje djeluju u BiH i koje su bliske selefijskom pokretu u kontekstu finansiranja, sprovode aktivnosti za odlazak na ratište u Siriju ili finansijski ili materijalno pruža podrška porodicima onih selefista koji se već nalaze u Siriji ili koji su tamo poginuli.

Kada je u pitanju granična bezbjednost BiH, u toku prošle godine granicu BiH prešle su 172 “bezbjednosno zanimljive osobe”, sa tzv. watch liste, odnosno one osobe koje na neki način predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbjendnost.

Posljednjih godina sve prisutnije u BiH je krivotvorenje novca, a osim uobičajnih falsifikata novčanica od 50 do 100 evra, sve više je falsifikovanih domaćih novčanica u apoenima od 100, 50 i 20 KM, koje su, kako piše u izvještaju “veoma dobrog kvaliteta” i koje se prodaju za vrijednost od 20 do 30 odsto nominalne vrijednosti novčanice.

Jedan dio izvještaja dotakao se i krivičnih dijela vezanih za trgovinu drogom, a u izvještaju se navodi i to da je u posljednjoj godini broj ovih krivičnih djela smanjen.

“Na osnovu grube procjene, kriminalne grupe u BiH koje zaprimaju krijumčarenu drogu sastoje se od desetak članova, ali nisu stalnog karaktera jer se udružuju po potrebi. U grupi stalnog karaktera je do pet lica”, navodi se u izvještaju.

U BiH se bilježi sve više sintetičkih droga koje uglavnom dolaze iz Holandije, a u Izvještaju se spominje i ono već odavno poznato, a to je da se BiH nalazi na “balkanskoj ruti” kretanja heroina koji ide iz Irana, preko Turske, zatim Bugarske, Makedonije, BiH, Srbije i dalje prema Hrvatskoj i zapadnoj Evropi.

Sveobuhvatno sagledavanje trenutnog stanja, kako stoji u informaciji, “sa sobom nosi i nove rizike i prijetnje po sigurnost BiH”.

(Nezavisne novine)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender