08. 12. 2021.
Hadži Jovan Mitrović (SNS): Srpska će krenuti putem Srbije

Hadži Jovan Mitrović (SNS): Srpska će krenuti putem Srbije

Hadži Jovan Mitrović (SNS): Srpska će krenuti putem Srbije

Ako dobijemo podršku građana RS, krenućemo putem kojim ide Srbija. Ključna je reforma javne uprave, stimulacija realnog sektora i borba protiv kriminala i korupcije, kaže nosilac liste SNS-a za Narodnu skupštinu RS Hadži Jovan Mitrović u intervjuu za Glas Srpske.

* GLAS: Šta očekujete od predstojećih izbora?

MITROVIĆ: Očekujem da uđemo u Narodnu skupštinu RS i Parlament BiH, odnosno da imamo više poslanika od jednog kluba u parlamentu RS i zasigurno poslanika u Parlamentu BiH.

* GLAS: Šta je u osnovi Vašeg političkog i ekonomskog programa?

MITROVIĆ: S obzirom na postojanje ekonomske krize i da su i politički odnosi među političkim strankama takođe u krizi, kao što je evidentan i pad morala, učinićemo sve da se to stanje popravi. Kad je u pitanju ekonomija, to je moguće kroz reformu javne uprave i stimulaciju realnog sektora, jer smo dovedeni u situaciju da ništa drugo i ne može da se dešava osim zaduženja. Poljoprivredi treba posvetiti posebnu pažnju jer je industrija uništena. Naredni budžet za poljoprivredu trebalo bi da iznosi pet odsto od ukupnog budžeta i da se svake godine povećava za jedan odsto. To bi stvorilo uslove za proizvodnju i sigurnost za proizvođače. Treba lični interes podrediti opštem, dakle obrnuto od onog kako je sada, a ekonomski prosperitet kao nacionalni interes budućnost je srpskog naroda i RS.

* GLAS: Koji su prvi potezi na kojima ćete insistirati ako dobijete podršku?

MITROVIĆ: Ući ćemo u vlast pod uslovom da SNS ima predsjednika Vlade, ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za borbu protiv kriminala. Ta tri mjesta stvaraju nam uslove da možemo sprovesti ono što je neophodno ovom narodu, a to su reforma uprave i dolazak do sredstava za stimulaciju otvaranja radnih mjesta u realnom sektoru, jer u administraciji, u odnosu na realni sektor, ima 50 odsto zaposlenih. To je doprinijelo pravljenju kreditnih zaduženja, tako da RS ima dug veći od pet milijardi KM, što vodi dužničkom ropstvu. Uporedo s tim neophodna je borba protiv kriminala. Davanjem glasa SNS-u i našim ulaskom u vlast stvara se regionalna stabilnost. Sa Srbijom ćemo stvoriti bratske veze u smislu sprovođenja reformi i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Iskrene borbe protiv tog zla nema bez regionalne uvezanosti, prvenstveno uvezanosti RS i kompletne BiH sa Srbijom.

* GLAS: Čime garantujete da ćete ispuniti obećanja sa kojima izlazite pred birače?

MITROVIĆ: Nudimo da prvu godinu budemo na provjeri da li ispunjavamo obećano. Reforme ćemo početi da sprovodimo već u prvoj godini mandata, a rezultati će se pokazati. Nudimo stalnu provjeru, jer ne želimo da prevarimo narod kao što je varan od 1995. godine.

* GLAS: Zašto građani treba da glasaju za Vas i političku stranku iz koje dolazite, a ne za nekoga drugog?

MITROVIĆ: SNS u Srbiji prvo je narodu da­o nadu da će se desiti promjene koje su odmah pokrenute borbom protiv kriminala. I u Srbiji su, kao i u RS, izgubljene radne navike, svi kao da želimo da radimo kao u socijalizmu, a da živimo kao u kapitalizmu. Zato SNS u Srbiji poseže za novim modelom, otvaranjem novih radnih mjesta preko dovođenja stranih investitora. SNS u RS će raditi isto.
Smjena generacija

* GLAS: Kako ocjenjujete protivničke kandidate i njihove kampanje?

MITROVIĆ: Analizirajući kandidate za Narodnu skupštinu RS i Parlament BiH vidi se da se na našim listama nalazi više od 50 odsto mladih ljudi. To je početak procesa smjene generacija u politici. Sve ovo o čemu sam govorio podrazumijeva to da u naredne četiri godine dođe do potpune smjene generacija u politici i dolazak ljudi koji nisu opterećeni ratnim periodom nego im je prioritet ekonomski prosperitet. Oni nacionalni interes neće vidjeti u prijetnji političarima iz drugog naroda, niti će drugi narod predstavljati kao prijetnju svom narodu, što mnogi u kampanji rade.

(Glas Srpske)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender