02. 12. 2021.
U Ramićima pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

U Ramićima pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

U Ramićima pušteno u rad postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Postrojenje su pustili u rad ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, gradonačelnik Banjaluke Slobodan Gavranović i direktor preduzeća “Dep-ot” Novo Grujić.

Golićeva je istakla da ovo postrojenje predstavlja najsavremeniju opremu na području BiH, te podsjetila da je od 2004. godine, kada je počela izgradnja deponije u Ramićima, utrošeno šest miliona evra i da je preostalo još oko dva miliona evra da bi se ovaj projekat završio.

“Ovim uređajem otprilike se prečisti od 70 do 75 odsto otpadnih voda do stepena čistoće da se može ispustiti u površinske vode, a licencirani stručnjaci i proizvođači opreme tvrde da je efikasnost uređaja 99,99 odsto, što ćemo kontrolnim mehanizmima i utvrditi”, rekla je Golićeva.

Ona je podsjetila da komunalni otpad na deponiji Ramići odlaže osam opština, ističući da je sljedeći korak na deponiji izgradnja reciklažnog centra.

“Otpad je sirovina, a preduzeća koja vrše razdvajanje i reciklažu otpada su vrlo profitabilna u cijelom okruženju. Da bi taj projekat zaživio na samoj deponiji moramo raditi na svijesti građana, a u opštinama gdje se prikuplja otpad treba razvijati svijest o razdvajanju svih vrsta otpada”, rekla je Golićeva.

Ona je napomenula da neke vrste otpada ne mogu biti deponovane u Ramićima, navodeći kao primjer životinjski otpad, opasni otpad i medicinski otpad.

Gavranović je istakao značaj postrojenja za pročišćavanje procjednih voda, navodeći da su se ovim projektom vodotoci zaštitili od podzemnih voda i svih šteta koje one mogu da nanesu.

On je rekao da grad, kao većinski vlasnik preduzeća “Dep-ot”, razmišlja da napravi reciklažni centar, da bi se kapacitet deponije smanjio i da bi se odlagalo samo ono smeće koje se u ekonomskom smislu može iskoristiti.

“Zato će prvi korak biti realizacija projekta reciklaže u dogovoru sa svim učesnicima u lancu koji se bave prikupljanjem, dovozom, odvozom ili deponovanjem gradskog smeća, koje ćemo morati pretvarati u otpad, a taj otpad ekonomski koristiti do maksimuma, uključujući i izgradnju nekih kapaciteta koji će proizvoditi energiju”, naveo je Gavranović.

Prema njegovim riječima, razmatrana je i mogućnost izgradnje spalionice, poput one u Milanu, da bi se na taj način riješilo pitanje i električne energije, ali i toplotne energije za grad Banjaluku.

“Tu postoje kapaciteti različitog nivoa, ali su oni velike vrijednosti i meni je žao što u ovom času to za nas nije dotižno zbog visine ulaganja, ali od ideje nisam odustao i stalno tražim pomoć i u Vladi i drugim institucijama, pa i kod investitora koji su spremni ući u takav proces”, rekao je Gavranović.

Grujić je rekao da su puštanjem u rad ovog postrojenja ispunjeni svi parametri za ispuštanje otpadnih voda u površinske vodotokove, a koji su definisani ekološkom dozvolom.

On je istakao da je postrojenje za prečišćavanje namijenjeno za prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju na deponiji.

Grujić je pozvao stanovništvo koje ima zemljište pored deponije da iskoristi prečišćenu vodu i izgradi jedan ribnjak, u kojem bi se mogao gajiti šaran.

On je najavio uskoro potpisivanje ugovora za završavanje sanitarne kasete za degasifikaciju, ističući da bi se deponijski plinovi mogli koristiti za proizvodnju struje, prenose agencije.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender