02. 12. 2021.
Najezda divljih svinja na području Novog Grada

Najezda divljih svinja na području Novog Grada

Najezda divljih svinja na području Novog Grada

Predsjednik Lovačkog udruženja “Fazan” Novi Grad Vojin Bera rekao je da su lovačka udruženja prema Zakonu o lovstvu i pravilniku o korištenju lovišta, između ostalog dužna da organizuju akcije s ciljem sprečavanja štete na poljoprivrednim usjevima koje čine divlje svinje.

“Lovačko udruženje `Fazan` organizovalo je prošle godine jednu akciju. I ove godine smo organizovali akciju na području Ekića, Dolovljana i Crne Rijeke gdje gazduje ovo lovačko udruženje i gdje su divlje svinje prisutne u većem broju u odnosu na prethodne godine”, kaže Bera.

On je naveo da je evidentno da štete ima i na područjima kojima gazduju druga lovačka uduženja, posebno na prostoru uz rijeku Unu.

Bera kaže da je divlja svinja divljač u prolazu i ne može se predvidjeti kad će se pojaviti, a ove godine veće prisustvo ove divljači objašnjava se visokim vodostajem rijeke Une.

Ranije su divlje svinje brzo migrirale preko Une u opštinu Dvor u Hrvatskoj gdje ima dosta neobrađenog zemljišta.

“Interesnatno je da se ove godine divlje svinje pojavljuju na mjestima gdje to ranije nije bio slučaj, a podatke o tome imamo od poljoprivrednika koji prijavljuju štetu. Bilo je slučajeva da su prilazile i kućama, što takođe ranije nije bio slučaj”, naveo je on.

Prema njegovim riječima, lovačkim udruženjima je cilj da u skladu sa zakonom preduzmu sve mjere kako bi tu divljač doveli na proporcionalan ili optimalan broj u lovištu.

Bera je objasnio da je lov na divlju svinju dozvoljen od 31. oktobra do 31. januara, s tim da se lov na krmače zaključuje 31. decembra.

“U iznimnim slučajevima, mogu se organizovati akcije i za svaku se pravi plan aktivnosti, navodi se mjesto održavanja, lovci koji će učestvovati, oružje koje će biti korišteno, kao što je to bio slučaj sa akcijom koju smo organizovali u dolini Japre i u kojoj je učestvovalo 70 lovaca”, rekao je Bera.

On je naglasio da poljoprivredni proizvođači iz bezbjednosnih razloga ne bi trebalo da se upuštaju u akcije ove vrste, već da to prepuste lovačkim udruženjima.

Bera je rekao da divlje svinje obično pred kišu kreću u potragu za hranom, napadaju određeno područje, odlaze i nakon nekog vremena se vraćaju.

“Divlje svinje idu u većem broju i organizovane su, postoje pravila u životinjskom svijetu i kad se najviše očekuje da će se vratiti one jednostavno napadaju drugi prostor”, izjavio je on.

Bera je objasnio da ova divljač u potrazi za hranom napada i druge usjeve.

Budući da je riječ o privremeno zaštićenoj divljači, nije predviđena naknada štete poljoprivrednicima.

On je dodao da će lovačka udruženja učiniti sve što mogu u skladu sa zakonom, kako bi kontrolisala prisustvo divljih svinja.

Na području novogradske opštine djeluju četiri lovačka udruženja koja zajedno imaju oko 800 lovaca, prenose agencije.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender