02. 12. 2021.
Niže cijene rominga za građane BiH

Niže cijene rominga za građane BiH

Niže cijene rominga za građane BiH

Izmjenama i dopunama tog zakona ubuduće će nadležno tijelo, koje imenuje Parlamentarna skupština BiH, odlučivati o sukobu interesa umjesto Centralne izborne komisije BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH nakon vanredne sjednice.

Dopunama zakona određeno je da će nadležno tijelo obavljati poslove u vezi s postojanjem propisanih uslova za imenovanje predsjedavajućeg, ministara i zamjenika ministara.

Na ovaj način je ispoštovan zaključak Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH kojim je od Savjeta ministara zatraženo da najkasnije do 24. septembra budu dostavljene izmjene propisa u vezi sa otklanjanjem nejasnoća u vezi sa sukobom interesa.

Savjet ministara BiH utvrdio je i Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim mrežama između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija BiH, Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Turske.

Ovim sporazumom korisnici mobilnih javnih komunikacionih mreža prilikom boravka u zemljama potpisnicama, jednako kao i u zemljama EU, moći će koristiti usluge rominga po znatno nižim cijenama nego što je to danas, što će doprinijeti nesmetanom funkcionisanju zajedničkog tržišta i povećanju tražnje za uslugama mobilnih komunikacija.

Sporazum će stupiti na snagu danom potpisivanja, a za njegovu realizaciju nadležna su regulatorna tijela za elektronsku komunikaciju zemalja potpisnica.

Ovaj sporazum je u skladu s Inicijativom za uključivanje BiH u roming regulativu Evropskog parlamenta, koju je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH uputilo Evropskoj komisiji u julu 2013. godine, odnosno Opštoj upravi za komunikacionu mrežu u Briselu.

Savjet ministara BiH dostaviće prijedlog osnova Predsjedništvu BiH, a za potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa Damir Hadžić.

Na današnjoj vanrednoj sjednici utvrđen je i Prijedlog ugovora o saglasnosti na uvećanje kredita i prihvatanju uvećanja obaveza po Ugovoru o garanciji /Banjaluka – Doboj – Faza jedan/ između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan dodatnih 35 miliona evra.

Tako je ukupna vrijednost kredita 185 miliona evra za projekt izgradnje autoputa Banjaluka–Doboj, dionica Prnjavor–Doboj u dužini 36,6 kilometara, uključujući 22,6 kilometara lokalnih puteva i usluge nadzora.

Ranijim ugovorom je za ovaj projekt bilo odobreno 150 miliona evra.

Ministarstvo finansija i trezora dostaviće prijedlog ugovora Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika predložen je ministar finansija i trezora Nikola Špirić, prenose agencije.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender