02. 12. 2021.
Na Laušu grade kuće na rudnicima

Na Laušu grade kuće na rudnicima

Na Laušu grade kuće na rudnicima

“Godinama po zatvaranju rudnika na Laušu taj prostor je bio zabranjen za gradnju, ali prolaskom vremena koje utiče na konsolidaciju zemljišta stručne ocjene i kasnija ispitivanja vršena poslije zemljotresa 1969. godine pokazala su da je teren stabilizovan i bezbjedan za gradnju”, kazao je Vujačić.

Na drugoj strani dio grada od Ulice Petra Preradovića pa tranzitom preko kružnog toka do katoličke crkve u naselju Petrićevac, kao i teren oko Poljoprivredne škole, je manje stabilizovan i potrebne su posebne dozvole i provjere prije svake gradnje.

“Ovdje prije svake gradnje treba sprovesti istraživanje uslove gradnje koji bi obezbjeđivali sigurnost. Ovo se radi jer vremenom u ovim dijelovima grada nije izvršena kompletna stabilizacija, pogotovo u dijelovima gdje je kop bio nešto plići i samim tim bliži površinskom sloju zemlje na kojem se gradi”, kaže Vujačić.

Iz Privredne komore RS navode da, ako je poznato da postoje rudarski tuneli na datoj lokaciji te se u nekom stepenu pokaže nekonsolidovanost terena prilikom gradnje, moraju se sprovesti dodatne mjere projektovanja i gradnje koje će obezbijediti sigurnost.

“Prilikom svake gradnje na takvoj vrsti terena vrše se geomehanička istraživanja. U slučaju da istraživanja daju odgovor da je gradnja bezbjedna, onda je obavezno da se u elaborate predlože eventualni načini sanacije tla i uslovi za projektovanje objekta na primjer konstruktivni sistem koji je manje osjetljiv na slijeganje, vrsta temeljenja i slično”, pojasnili su u Privrednoj komori RS.

Nisu znali za rudnike

Sanjin M., koji je prošle godine izgradio porodičnu kuću u naselju Petrićevac, kaže da nije bio upoznat s činjenicom u kojim su naseljima bili rudnici, tako da neke posebne provjere zemljišta nije radio niti mu je iko tražio tako nešto.
“Sada me već pomalo hvata strah da li je zemljište na kojem se nalazi kuća bezbjedno, pogotovo zbog zemljotresa koji su karakteristični za Banjaluku”, kazao je Sanjin M.

(Nezavisne novine)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender