04. 12. 2021.
Apel iz CJB Banjaluka: Zamijenite lične dokumente na vrijeme

Apel iz CJB Banjaluka: Zamijenite lične dokumente na vrijeme

Apel iz CJB Banjaluka: Zamijenite lične dokumente na vrijeme

Rok važenja ističe za 222.107 ličnih karata, 102.825 vozačkih dozvola i 40.183 putnih isprava, saopšteno je iz CJB-a Banjaluka.

Od januara do septembra policiji je podneseno novih 81.894 zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata, 37.926 zahtjeva za putne isprave i 44.989 za vozačke dozvole.

U banjalučkom CJB-u podsjećaju da je za zamjenu lične karte potrebno priložiti staru ličnu i uplatu od 18 KM, te da je u slučaju da je lična karta nevažeća, odnosno istekao joj je rok važenja ili građani prvi put predaju zahtjev za izdavanje, treba priložiti uplatnicu od 18 KM, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu.

Ukoliko je lična karta izgubljena ili ukradena, uz propisanu uplatu od 18 KM treba priložiti izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i potvrdu nadležne policijske stanice da je slučaj prijavljen.

Kod ovog dokumenta treba dati tačnu izjavu u kojoj matičnoj službi je građanin upisan u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana kako ne bi došlo do kašnjenja zamjene dokumenata.

Za zamjenu putne isprave potrebno je priložiti ličnu kartu, uplatu od 40 KM sa taksom od pet KM, a u slučaju zamjene putne isprave maloljetnicima potrebno je priložiti ličnu kartu roditelja, izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnu djecu i uplatnicu od 40 KM sa taksom od pet KM.

Ukoliko građanim podnese zahtjev za izdavanje putne isprave uz dokaz o uplati od 200 KM i pet KM takse dokument će biti izrađen u roku od 48 časova.

Za zamjenu vozačke dozvole potrebna je lična karta, stara vozačka i uplata od 60 KM i taksa od pet KM.

Prilikom predaje zahtjeva za vozačku građanin ne smije imati neplaćene kazne u registru novčanih kazni, a ljekarsko uvjerenje se prilaže samo u slučajevima važenja vozačke dozvole kraće od 10 godina i prilikom zamjene vozačke dozvole kod vozača koji posjeduju “D” kategoriju.

Banjalučki CJB podsjeća građane da je na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata angažovan dodatan broj radnika radi izbjegavanja gužvi, te da rad organizovan u dvije smjene od 7.00 do 20.00 i subotom od 7.00 do 13.00 časova, a sve informacije građani mogu dobiti pozivom na telefonski broj 051/337-155.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender