02. 12. 2021.
Fočanka protestom do posla (VIDEO)

Fočanka protestom do posla (VIDEO)

Fočanka protestom do posla (VIDEO)

Od 11 kandidata, za prijem tri asistenta, Komisija je izabrala Marinu i još dva kandidata, ali oni nisu dobili potreban broj glasova Naučno-nastavnog vijeća. Tačnije, imali su nadpolovičnu većinu prisutnih, ali ne i natpolovičnu većinu od ukupnog broja članova Vijeća.

Dekan fakulteta Milan Kulić glasao je za prijem Marine Milinković, ali demantuje njene tvrdnje da je do sada bila dovoljna većina od prisutnih članova vijeća. Svi kadrovi primani su jednoglasno i ovo je prvi put u istoriji fakulteta da se Naučno-nastavno vijeće podijelilo- tvrdi Kulić. Odluka je proslijeđena Univerzitetu, koji će dati konačnu riječ. Milinkovićeva, koja je bila i najbolji student, nije usamljena u svojoj borbi.

Dekan Kulić pretpostavlja da je na odluku članova Vijeća uticala teška finansijska situacija na fakultetu i činjenica da od Nove godine nisu dobili nijednu marku za plaćanje obaveza prema dopunskim i honorarnim radnicima. Za njihova primanja, fakultet iz svojih izvora mora da izdvoji oko 300 hiljada maraka godišnje, pa dekan smatra da su neki od nastavnika iz straha da i njihove plate ne budu ugrožene, glasali protiv prijema novih radnika.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender