09. 12. 2021.
CIK: Na biračkim spiskovima ima nekih koji su poodavno umrli

CIK: Na biračkim spiskovima ima nekih koji su poodavno umrli

CIK: Na biračkim spiskovima ima nekih koji su poodavno umrli

Reagujući po dopisu koji je CIK-u uputila jedna građanka, nakon što je provjerom utvrdila da se na biračkom spisku za ovogodišnje opšte izbore nalazi ime njenog oca koji je umro 2007. godine, CIK je zaključio da će od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) zatražiti da se oglasi u javnosti u vezi sa ovom problematikom.

IDDEEA, kao nadležno tijelo koje vodi službenu evidenciju o prebivalištu i boravištu državljana BiH, dostavlja CIK-u podatke za centralni birački spisak, zbog čega članovi Komisije traže da se sa Komisije skine stigma da ostavlja mrtve na biračkim spiskovima.

Istaknuto je da IDDEEA podržava centralni birački spisak i da CIK ne može ništa s tim u vezi uraditi, uz poruku da ovakve situacije ne mogu delegitimisati, niti ugroziti izborni proces.

Na sjednici je ocijenjeno da problemi poput navedenog mogu nastati na putu obavještavanja, uključujući porodicu umrlog i matični ured.

Ukazano je i na problem umrlih u inostranstvu, jer u tim slučajevima procedura evidentiranja smrtnih slučajeva, koja se odvija putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH i Ministarstva inostranih poslova, zna da traje i po dvije tri godine, a za to vrijeme ime umrlog nalazi se na biračkom spisku.

CIK je danas odbio dvije žalbe SNSD-a u vezi sa tribinom SDS-a u Vlasenici 6. oktobra, ocijenivši da nije bilo povreda Izbornog zakona.

 

(Agencije)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender