05. 12. 2021.
Banjalučke servisne informacije

Banjalučke servisne informacije

Uskoro novi rebalans budžeta Banjaluke

On je istakao da će drugim rebalansom doći do umanjenja budžeta. “Snažan ili izuzetan pad prihoda se desio nakon majskih poplava i u tom kvartalu smo imali bukvalno onemogućeno finansiranje naših obaveza, jer su prihodi drastižno pali”, rekao je Gavranović novinarima.

Gavranović je naveo da je nešto bolje stanje bilo u narednom kvartalu, ali da je to bilo nedovoljno za dostizanje planiranog nivo prihoda. “Već smo pripremili odluku za Skupštinu grada oko dijela poreza na nepokretnosti u poplavljenom područiju, kako bi se ljudi oslobodili, što znači da će biti umanjen taj dio prihoda”, rekao je Gavranović.

On je istakao da su poboljšani uslovi za investitore u Banjaluci i da je kroz donošenje odluke o prostornom uređenju i njenu primjenu u prvom krugu došlo do drastičnog pada prihoda po tom osnovu.

“Investitori su u ranijem periodu bili dužni da plate troškove uređenja i da sami rade komunalnu infrastrukturu, a sada je dovoljno da zaključe ugovor da će graditi sami infrastrukturu i ne plaćaju ništa”, pojasnio je Gavranović, dodajući da je investitorima dat i veći grejs period i duži rok otplate na rate troškova opremanja zemljišta.

Gavranović je rekao da postoji i problem naplate komunalne naknade koju građani i pravna lica ne izmiruju uredno.

“Ovih dana razmatramo mogućnost da li će komunalnu naknadu i dalje ubirati Zavod za izgradnju Banjaluka ili će to morati preuzeti gradske službe, jer nismo zadovoljni dosadašnjim načinom, ni nivoom prikupljanja te naknade, imajući u vidu da do sada imamo nekoliko desetina miliona duga, kada je riječ o komunalnim naknadama”, naglasio je Gavranović.

(agencije)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender