09. 12. 2021.
Naredne godine počeće izgradnja zgrade Šumarskog fakulteta

Naredne godine počeće izgradnja zgrade Šumarskog fakulteta

Naredne godine počeće izgradnja zgrade Šumarskog fakulteta

U informaciji koju je Vlada razmatrala na sjednici u srijedu, 15. oktobra, navodi se da Šumarski fakultet trenutno ne raspolaže dovoljnim prostornim kapacitetima za izvođenje naučno-nastavnog procesa, te da nema nastavnu bazu za izvođenje praktične nastave.

“Uzimajući u obzir značaj šumarstva, izvoznu orijentisanost privrednog sektora i deficit stručnih kadrova u finalnoj preradi drveta, smatramo potrebnim aktuelizovati pitanje izgradnje nove zgrade Šumarskog fakulteta čime će se omogućiti razvoj i realizacija studijskih programa za preradu drveta, urbanog šumarstva i ekološkog inženjeringa”, navodi se u informaciji Ministarstva prosvjete i kulture Srpske.

Iz resornog ministarstva navode i da će novi studijski programi, između ostalog, omogućiti racionalizaciju upisne politike, veću mobilnost studenata i školovanje kadrova u skladu sa realnim potrebama tržišta rada.

Predračunska vrijednost za izgradnju zgrade Šumarskog fakulteta, prema urađenom idejnom projektu, iznosi 4.000.000 KM, a potencijalni izvori finansiranja su sredstva posebnih namjena za šume, sredstva redovnog poslovanja preduzeća “Šume Republike Srpske” i drugi izvori.

I sam Šumarski fakultet Univerziteta u Banjaluci je više puta ukazao na potrebu osnivanja novog studijskog programa za preradu drveta, koji bi, u pravcu novih zaposlenja, razvoja finalizacije proizvodnje, razvoja industrije celuloze i papira, korištenja obnovljivih resursa energije i jačanja privatnog preduzetništva, bio od višestruke koristi za Republiku Srpsku.

U informaciji koju je Vlada Srpske razmatrala navodi se da šumarstvo i drvna industrija predstavljaju važnu privrednu i razvojnu komponentu Republike Srpske, a kvaliteno obrazovanje stručnog kadra za potrebe ovog sektora predstavlja početnu kariku koja garantuje uspješan i snažan razvoj šumarstva i drvne industrije.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender