08. 12. 2021.
Počela druga faza  jesenje akcije čišćenja i uređenja Banjaluke

Počela druga faza jesenje akcije čišćenja i uređenja Banjaluke

Počela druga faza jesenje akcije čišćenja i uređenja Banjaluke

Osnovni cilj akcije jeste da se spriječi stvaranje divljih deponija, te da se prikupi i iznese što više krupnog otpada, starih stvari, opalog lišća, zatim otpada i smeća iz rijeka i potoka, te svake druge vrste otpada koji opterećuje i zagađuju našu životnu sredinu.

Važno je napomenuti da građani mogu iznositi sav komunalni otpad, izuzev građevinskog. Za ovu priliku postavljeni su i mobilni kontejneri zapremine pet kubnih metara, koji će se po nekoliko dana nalaziti na jednoj lokaciji.

Akcija se provoditi u saradnji sa građanima, školama, ustanovama i udruženjima, te uz koordinaciju sa mjesnim zajednicama i preduzećima „Čistoća“ i „Eko euro tim“, koja će obavljati odvoz otpada.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender