05. 12. 2021.
CIK ispituje kandidature Neškovića i Markovića

CIK ispituje kandidature Neškovića i Markovića

Predsjednik CIK: Nije tačno da kasnimo, objavićemo rezultate prije roka

“Odgovorno tvrdim da radimo sve u skladu sa propisima – Izbornim zakonom i podzakonskim aktima. Nijedna radnja nije urađena mimo onoga što piše u Izbornom zakonu i podzakonskim aktima, niti je ijedan rok probijen”, rekao je Mikić novinarima u Sarajevu.

Prema njegovim riječima, CIK će proces utvrđivanja i objavljivanja izbornih rezultata završiti prije roka.

“Postoji faza utvrđivanja i objave rezultata koju treba uraditi najkasnije 20 dana od dana provođenja izbora. Mi ćemo to uraditi prije. Prema tome, nema nikakvog zakašnjenja”, naveo je Mikić i podsjetio da je tako rađeno i na ranijim izborima.

On je objasnio da, nakon utvrđivanja i objavljivanja izbornih rezultata, svi zakonom ovlašteni subjekti mogu upućivati prigovore, žalbe ili podnositi zahtjeve za novo brojanje.

“Mi ćemo ocijeniti jesu li ti zahtjevi opravdani, ispunjavaju li zakonom propisane uslove. Ako budu zadovoljavali, donijećemo odluku o novom prebrojavanju, ako ne, odbacićemo ih”, dodao je Mikić.

Predsjednik CIK-a istakao je da će sve to biti završeno u roku od 30 dana od dana provođenja izbora, kada je krajnji rok da Komisija potvrdi i objavi izborne rezultate.

Nakon toga, naveo je, biće dodijeljeni sertifikati i počinju teći rokovi za konstituisanje zakonodavnih tijela vlasti.

Mikić je objasnio da CIK izborne rezultate ne može objaviti dva dana nakon izbora jer je u Izbornom zakonu BiH drugačije određeno.

“Mi odgovaramo i za organizaciju izbora i za tačnost rezultata koje trebamo prezentovati kod utvrđivanja i objave i naravno kod potvrđivanja i objave”, naglasio je Mikić.

On je izrazio čuđenje zbog velikog broja prigovora i kritika na račun CIK-a, posebno političkih subjekata čiji su predstavnici bili u biračkim odborima i koji su napravili greške koje sad Komisija ispravlja ponovnim brojanjem da bi se utvrdili precizni rezultati.

Kada je riječ o regularnosti izbora, s obzirom na broj ponovljenih brojanja, Mikić je istakao da ponovljena brojanja samo doprinose regularnosti.

“Izbori su regularniji sa ovim. Da nismo ovo ispravljali, bila bi neslaganja. Ovaj zadatak obavljamo da izbori budu što regularniji i tačniji”, zaključio je Mikić.

On je naveo da CIK ne može krivično progoniti odgovorne u izbornoj administraciji za počinjene propuste, već da je to u nadležnosti tužilaštava, kojima je Komisija već dostavila nekoliko slučajeva.

Prema njegovim riječima, CIK ima na raspolaganju novčane kazne i četvorogodišnju zabranu rada u biračkim tijelima.

“Najčešće se članovima i predsjednicima biračkih odbora izriču kazne od 300 do 500 KM”, rekao je Mikić i dodao da se novčane kazne kreću do 1.000 KM.

Ističući da se CIK ove godine posebno potrudio da obuči izbornu administraciju – opštinske i gradske izborne komisije te biračke odbore, Mikić je konstatovao da su, uprkos tome, njihove greške prisutne.

“U izvještaju o izborima koji smo dužni dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH navešćemo da izbor biračkih odbora nije bio zadovoljavajući”, dodao je Mikić.

Govoreći o nevažećim listićima na ovogodišnjim izborima, predsjednik CIK-a navodi da će njihov tačan broj biti poznat kad budu utvrđeni i objavljeni izborni rezultati.

“Birački odbori i posmatrači trebalo je da prijave u zapisniku da li je bilo nešto sumnjivo kada su u pitanju nevažeći listići”, istakao je Mikić.

On je najavio da će CIK za dan-dva imati kompletirane rezultate opštih izbora, koje će u najskorije vrijeme utvrditi i objaviti.

“Ne mogu precizirati da li će to biti u ponedjeljak ili utorak, ali budite sigurni da je to prije zakonom utvrđenog roka od 20 dana”, dodao je Mikić.

Krajnji rok do kada CIK treba da potvrdi i objavi rezultate ovogodišnjih opštih izbora je 11. novembar.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender