27. 11. 2021.
Pravila ne važe za sve: Rodbina zaposlenih u Domu zdravlja Trebinje ne plaća participaciju

Pravila ne važe za sve: Rodbina zaposlenih u Domu zdravlja Trebinje ne plaća participaciju

Pravila ne važe za sve: Rodbina zaposlenih u Domu zdravlja Trebinje ne plaća participaciju

Zbog nepostojanja propisane procedure u vezi sa naplatom participacije i uplate na blagajni, revizori se nisu mogli uvjeriti u tačnost iskazanih prihoda po osnovu naplaćene participacije za obavljene usluge u ambulantama porodične medicine, konsultantsko-specijalističkim ambulantama i ambulanti hitne medicinske pomoći.

Iskazani prihodi po osnovu naplaćene participacije iznose 83.044 KM, a najviše je ubrano u 15 ambulanti porodične medicine – 34.622 KM.

Revizori su utvrdili manjak u blagajni od 13.568 maraka u odnosu na evidentirani iznos za obavljene usluge putem informacionog sistema u 15 ambulanti porodične medicine. Uočeno je da polozi u blagajnu od naplaćene participacije ne sadrže izvještaje sa strukturom naplaćenih usluga te neosnovano oslobađanje od plaćanja participacije članova porodice osoblja Doma zdravlja i Opšte bolnice.

Propusta je bilo i prilikom isplate plata zaposlenima u Domu zdravlja kojih je lani bilo i više nego što je utvrđeno sistematizacijom i kriterijumima za zapošljavanje. Naime, revizori su utvrdili višak devet doktora medicine, dva doktora stomatologije, 12 medicinskih sestara i tehničara, tri vozača i farmaceutskog tehničara.

– Troškovi za bruto plate više su iskazani za troškove bruto naknada zarada za godišnji odmor, rad u dane državnih praznika, bolovanje na teret poslodavca u iznosu od 649.515 KM. Isplatu plata zaposlenih u Domu zdravlja ne prate uplate pripadajućih doprinosa i poreza – naveli su revizori i dodali da je bilo propusta i u obračunu plata načelnika službi.

Prema mišljenju revizora, stanje iskazane nepokretne imovine u knjigama ne odražava i vlasničko pravo jer imovina nije uknjižena u zemljišne knjige i druge javne registre.

Primjedbe

Dom zdravlja Trebinje je dostavio primjedbe na Nacrt izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja za prošlu godinu. Revizori su ocijenili da primjedbe takvog karaktera ne mogu bitnije uticati na nalaze i zaključke, niti mišljenje glavnog revizora.

.
(Glas Srpske)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender