08. 12. 2021.
Sud BiH: Tužilaštvo BiH daje pogrešne informacije

Sud BiH: Tužilaštvo BiH daje pogrešne informacije

Sud BiH: Tužilaštvo BiH daje pogrešne informacije

Povodom komentara Tužilaštva BiH na sudsku odluku o neprihvatanju prijedloga za određivanje pritvora licima uhapšenim u akciji “Gibraltar”, Sud BiH je saopštio da je sve učestalija praksa Tužilaštva BiH da putem medija izražava nezadovoljstvo sudskim odlukama, što je vrlo zabrinjavajuća pojava.

“Kancelarija za informisanje javnosti Tužilaštva BiH koristi se za davanje pogrešnih informacija o konkretnim okolnostima pojedinih slučajeva, bez poznavanja pravnih i činjeničnih aspekata koji se iznose na ročištima Suda BiH”, navodi se u saopštenju.

Iz Suda BiH ističu da se time nastoji vršiti pritisak na sudije, obmanuti javnost o činjenicama i pravu i što je najopasnije narušiti povjerenje građana u sposobnost rada pravosudnih organa.

“Takva praksa trebala bi biti predmet razmatranja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, kao organa koji je dužan da obezbijedi profesionalan rad Tužilaštva BiH”, navodi se u saopštenju.

Iz Suda BiH ističu da dokazi koje je Tužilaštvo BiH ponudilo za određivanje pritvora licima uhapšenim u akciji “Gibraltar” nisu bili dovoljni za određivanje te najstrože mjere.

“O navodnoj obimnoj dokumentaciji, pronađenoj u istrazi, Sud BiH je informisan samo putem medija. Ukoliko takva dokumentacija postoji trebala je biti dostavljena Sudu BiH, a tužilac je, tokom ročišta, morao za svakog osumnjičenog pojedinačno predstaviti dokaze kojim bi potkrijepio osnovanu sumnju”, navodi se u saopštenju.

Iz Suda BiH naglašavaju da ovdje posebno treba imati u vidu da je riječ o krivičnim djelima koja se odnose na finansijski kriminal, koji se ne može dokazati bez finansijskog vještačenja koje nije urađeno, već je tek najavljeno.

“Očekivati je da se finansijska vještačenja urade tokom istrage, odnosno prije upućivanja Sudu prijedloga za određivanje pritvora. To je minimum profesionalizma koje se očekuje od pravosudne institucije na nivou BiH”, navodi se u saopštenju.

Iz Suda BiH naglašavaju da sudije prilikom donošenja odluka moraju da cijene dokaze u koje imaju uvid što je u konkretnom slučaju urađeno na javnom ročištu za određivanje pritvora.

“Na osnovu dokaza koji su ponuđeni u konkretnom slučaju – policijski izvještaji /koji se ne mogu koristiti kao dokaz/, bjanko nepotpisani ugovor i dokumentacija na stranom jeziku, dostavljena bez prevoda, Sud nije mogao izvesti zaključak da je određivanje pritvora opravdano”, navodi se u saopštenju.

Iz Suda BiH navode da je dobro što su jučerašnjem ročištu prisustovali predstavnici medija koji su se mogli uvjeriti na koji način je tužilac iznio prijedlog za određivanje pritvora i šta je Sudu BiH ponudila.

“Takva nepripremljenost i površnost je nedopustiva i ne predstavalja odlučnu borbu sa kriminalom”, navodi se u saopštenju.
Iz Suda BiH dodaju da su Tužilaštvu BiH omogućili da provode istragu, ali da odgovornost za način na koji je to urađeno pripada isključivo Tužilaštvu BiH.

“Nije dovoljno da samo Tužilaštvo BiH smatra da postoje dokazi za procesuiranje osumnjičenih, nego da i predoči dokaze na osnovu kojih će Sud steći uvjerenje da postoji ne samo osnovana sumnja, već i opravdani razlozi za određivanje pritvora”, navodi se u saopštenju.

Iz Suda BiH ističu da su bili upoznati sa aktivnostima koje je Tužilaštvo BiH provodilo u akciji “Gibraltar”, te da su izdavali naredbe za vršenje pretresa, ali da ta činjenica ne znači da će u pretresima i biti prikupljeni odgovarajući dokazi koji su dovoljni za određivanje pritvora osumnjičenima.

“Potrebno je znati i da se Sud ne upoznaje sa rezultatima naredbi za pretres, jer se one predaju direktno Tužilaštvu, te sve prikupljene dokaze iz takvih pretresa policijske agencije šalju Tužilaštvu, a ne Sudu, koji se sa njima prvi put upoznaje kada razmatra prijedlog za određivanje pritvora, sporazum o priznanju krivice ili prilikom potvrđivanja optužnice”, navodi se u saopštenju.

Iz Suda BiH naglašavaju da u ovom predmetu nisu odlučivali o krivici osumnjičenih, niti o takozvanom “puštanju na slobodu”, kako se to nastoji prikazati, a imajući u vidu da je predmet odlučivanja bio prijedlog za određivanje pritvora prvi put.

“Bilo bi dobro da Tužilaštvo BiH, umjesto što javnost kontinuirano obmanjuje svakodnevnim saopštenjima, snagu i energiju usmjeri na temeljno provođenje istraga, primjenu važećih zakona i edukaciju tužilaca, jer ukoliko se to ne desi i u budućnosti će krivce za vlastite propuste tražiti u drugima”, navodi se u saopštenju.

Tužilaštvo BiH najavilo je žalbu na ukidanje pritvora osumnjičenim u akcijama kodnog naziva “Meso” i “Gibraltar” i izrazilo nezadovoljstvo odlukama Suda BiH da ova lica pusti na odbranu sa slobode, jer smatraju da ima dovoljno dokaza za njihovo procesuiranje.

(agencije)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender