02. 12. 2021.
10.000 KM za promjenu naziva u “Gradska uprava”

10.000 KM za promjenu naziva u “Gradska uprava”

Gradska uprava: Za adaptaciju i održavanje stambenih objekata nisu potrebne dozvole

Kako pojašnjavaju u Odjeljenju za prostorno uređenje, pod pojmom adaptacije podrazumijeva se izvođenje građevinskih radova kojima se vrši promjena organizacije prostora u objektu u svrhu promjene djelatnosti, zamjena uređaja, postrojenja, opreme i instalacije istog kapaciteta, kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne mijenjaju konstruktivni elementi, vanjski izgled, ne utiče na bezbjednost susjednih objekata, odnosno ne mijenjaju uslovi dati u građevinskoj dozvoli.

Pod pojmom održavanja objekta, Zakonom o uređenju prostora i građenju je definisano praćenje stanja objekta i izvođenje radova nužnih za sigurnost i zdravlje ljudi, očuvanje bitnih karakteristika objekta, kao i izvođenje radova sanacije kojima se ne utiče na dimenzije, konstruktivni sistem, vanjski izgled objekta, zaštitu životne sredine, te ne mijenjaju uslovi na osnovu kojih je objekat izgrađen.

Za izvođenje ostalih građevinskih radova na stambenim objektima, odnosno izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i drugih radova kojim se mijenjaju konstruktivni elementi, ugrađuju nove instalacije ili oprema, mijenja vanjski izgled objekata, mijenjaju uslovi dati u građevinskoj dozvoli na osnovu koje je objekat izgrađen, potrebno je prethodno pribaviti urbanističko-tehničke uslove, odnosno lokacijske uslove i građevinsku dozvolu.

Naknade koje se utvrđuju posebnim rješenjem, i koje se uplaćuju u postupku izdavanja građevinske dozvole, plaćaju se samo na eventualnu razliku korisne površine, ukoliko prilikom radova na rekonstrukciji dođe do povećanja korisne površine objekta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender