02. 12. 2021.
NVO poslali otvoreno pismo gradonačelniku Banjaluke

NVO poslali otvoreno pismo gradonačelniku Banjaluke

Banjaluka: Formiranje jedinica civilne zaštite u završnoj fazi

Planirano je da ovaj posao bude završen do 4. novembra ove godine, a nakon završetka popune ovih jedinica, biće sprovedena obuka ovih sastava, saopšteno je iz Odsjeka za odnose sa javnošću.

Naime,poplave koje su zadesile Banju Luku u maju i avgustu ove godine, pokazale su da je broj pripadnika civilne zaštite i broj formiranih jedinica civilne zaštite nedovoljan u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa.

Rukovodeći se iskustvima iz ovog perioda, gradonačelnik Slobodan Gavranović je, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavnju u vanrednim situacijama, donio odluku o formiranju jedinica i timova civilne zaštite Grada Banja Luka.

Zavisno od veličine mjesne zajednice i stepena ugroženosti na osnovu procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće, jedinice civilne zaštite opšte namjene u svim mjesnim zajednicama, imaće odjeljenje od 12 pripadnika, odnosno jedan ili dva voda od po 24 pripadnika.

Pripadnici ovih jedinica su muškarci od 18 do 55 godina starosti, te žene od 18 do 50 godina.

Formiranjem ovih jedinica, Grad Banja Luka će imati odgovarajući broj pripadnika civilne zaštite opšte namjene koji se mogu mobilisati i angažovati za izvršenje osnovnih zadataka zaštite i spasavanja.

Obaveza pripadnika jedinica civilne zaštite definisana je Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama i biće angažovane ukoliko se za to ukaže potreba u slučaju proglašenja vanredne situacije, prvenstveno na teritoriji mjesne zajednice u kojoj žive,a po potrebi i na području drugih mjesnih zajednica.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender