02. 12. 2021.
Muzej RS promovisao “Narodni bukvar” u Beogradu

Muzej RS promovisao “Narodni bukvar” u Beogradu

Muzej RS promovisao “Narodni bukvar” u Beogradu

Bukvar, koji je izdao Muzej Republike Srpske, sadrži 143 pojma iz života Srba i njihovog duhovog i materijalnog stvaralaštva.

Svi pojmovi, koji su ilustrovani i objašnjeni, odnose se na život predaka, dočaravajući mentalitet i realnost Srba, uz poslovice i narodnu poeziju junačkih pjesama, gdje su glavne vrijednosti junaštvo, poštenje, čovjekoljublje.

Autor Vladimir Đukanović rekao je da je godinu dana radio na ovoj knjizi, koja bi mogla da se koristi kao dodatno nastavno sredstvo, te da mu je najveći problem bio prikupljanje fotografija starih predmeta, da bi se napravile ilustracije.

“Ovo je pokušaj Muzeja Republike Srpske da djeci približi tradiciju i da shvate šta se to čuva u muzejima”, rekao je Đukanović, na promociji kojoj su prisustvovali i ambasador BiH u Srbiji Ranko Škrbić i direktor Predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađen Cicović.

Etnograf iz Beograda Vesna Gušković istakla je da ovaj bukvar predstavlja pojmovnik i rječnik, sa pojmovima koji se odnose na običaje, stanovanje, privređivanje, odijevanje starih Srba, ali i na mitske i istorijske ličnosti i životinje.

Ona je dodala da je cilj bukvara da današnjim generacijama približi život koji su živjeli njihovi djedovi, a sadrži pojmove kao što su amajlija, koja danas ima sasvim drugo značenje, kao i aždaja.

Ovaj bukvar za djecu predškolskog uzrasta i niže razrede osnovnih škola sadrži objašnjene i ilustrovane pojmove kao što su šubara, gusle, jasle, jaram, čegrtaljka, šindra, čakija, uprtnjača, a na kraju je dodata i bojanka, tako da djeca mogu da oboje predmete iz bukvara.

Na štandu Republike Srpske danas su promovisana su i izdanja Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske iz Banjaluke na brajevoj azbuci i u audio zapisima.

Bibliotekar Jelena Radaković rekla je da je izdata knjiga na brajevom pismu Vladimira Ćorovića “Crna knjiga – Patnje Srba BiH za vreme svetskog rata 1914-1918. godine”, koja je bila najzahtjevnija za priređivanje.

Promovisana je i knjiga Branislava Nušića “Devetstopetnaesta – tragedija jednog naroda” u zvučnom izdanju i dvije kratke studije o Gavrilu Principu, te knjiga Borivoje Alašević: “Krf”, roman u mp3 formatu.

Bibliotekar Dragana Božić dodala je da je ona zvučno obradila knjigu “Devetstopetnaesta” od Nušića, koji se povlačio sa srpskom vojskom u Velikom ratu, a koja je posvećena njegovom nastradalom sinu.

Božićeva je rekla da je veoma teško naučiti brajevo pismo, te dodala da oko 300 slijepih i slabovidih lica ima u Banjalučkoj regiji, gdje su članovi ove biblioteke lica od 8 do 88 godina, te najavila književni konkurs povodom jubileja početka Prvog svjetskog rata.

Promovisani su i časopis za jezik, književnost i duhovnost “Bokatin Dijak” Centra za kulturu i informisanje Lopare, te knjiga “K'o lepi san” Nadežde Lazarević Kovačević, u izdanju “Besjede” iz Banjaluke, prenose agencije.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender