09. 12. 2021.
Nude milion dolara onome ko objasni kretanje dima cigarete

Nude milion dolara onome ko objasni kretanje dima cigarete

Nude milion dolara onome ko objasni kretanje dima cigarete

Navijer-Stouks jednačine nalaze se na listi sedam najvažnijih otvorenih pitanja u matematici Klej matematičkog instituta, a rješavanje jednog od ovih problema sa sobom nosi i nagradu od milion dolara.

Ove jednačine su ekvivalent Njutnovog drugog zakona kada su tečnosti u pitanju. Njutnov drugi zakon opisuje kako predmeti mijenjaju brzinu kada na njih djeluje neka sila.

Slično tome, Navijer-Stouks jednačine predstavljaju set jednačina koje opisuju kako se brzina toka tečnosti mijenja na osnovu sila unutar same tečnosti, kao i na osnovu spoljnih sila – poput gravitacije.

Ove jednačine predstavljaju samu srž toga kako tečnost funkcioniše. One predstavljaju glavni matematički model za vazduh koji struji krilom aviona, vodu koja izlazi iz česme ili dim koji se izvija iz vatre.

Mnogi fizički sistemi mogu biti opisani relativno prostim matematičkim diferencijalnim jednačinama poput vibracije žica na gitari. U ovim slučajevima, rješenja za modele jednačine su poznata. Međutim, za neke komplikovanije jednačine, poput Navijer-Stouksove, matematičari ne znaju kako da pronađu rješenje.

Zapravo, još nije poznato da li rješenja za ovu jednačinu postoje za sve moguće početne uslove.

.
(Businessinsider, B92)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender