28. 09. 2021.
Dvije decenije postojanja Ustavnog suda RS

Dvije decenije postojanja Ustavnog suda RS

Dvije decenije postojanja Ustavnog suda RS

Narodna skupština je usvajanjem Ustava, a zatim i donošenjem Zakona o Ustavnom sudu praktično osnovala Ustavni sud i svih ovih godina ostvarujemo dobru saradnju”, rekao je Radojičić na svečanosti povodom 20 godina rada Ustavnog suda Srpske.

On je dodao da Ustavni sud obezbjeđuje ustavnost i zakonitost u onom smislu da niko nema pravo na arbitražno ponašanje, pa čak ni zakonodavac koji donosi zakone, jer Ustavni sud služi kao kontrola.

Radojičić je ocijenio da je donošenje novog Ustava zahtjevan i kompleksan posao, te da se na tome treba raditi dugo.

Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je da je Ustavni sud formiran sa zadatkom da ostvari i obezbijedi punu ustavnost i zakonitost, da održi kontinuitet pravnog sistema i poretka, ali i da stvara novi pravni sistem i poredak mlade Republike.

“Osigurati ustavnost i zakonitost nije bio lak posao u teškim ratnim uslovima, ali i u poslijeratnim uslovima gdje je međunarodni faktor remetio pravo i pravni poredak namećući oktroisana rješenja zakona i ustava”, istakao je Kuzmanović.

On je dodao da je Ustavni sud uspješno ostvarivao svoju funkciju, koja bi bila još bolja da nije bilo nametnutih rješenja.

Kuzmanović je napomenuo da je neophodno izvršiti neke promjene Ustava Republike Srpske, kao što je preciznije regulisanje pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa i uloge Vijeća naroda.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender