27. 09. 2021.
Počinje sanacija nasipa u Česmi

Počinje sanacija nasipa u Česmi

Počinje sanacija nasipa u Česmi

Javna ustanova “Vode Srpske” potpisala je ugovor sa izvođačem radova “Eko-euro tim”, prema kojem radovi treba da počnu do 10. novembra.

“Predviđeno je da se nasip popravi odnosno da se ugradi nedostajući materijal i da se kruna nasipa zaštiti geo-mrežom kako bi se spriječila erozija. Oštećenja na obaloutvrdi biće sanirana ugradnjom lomljenog kamena”, rekli su u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Dodali su da su ovo samo privremene mjere, te da će se sljedeće godine pristupiti trajnoj sanaciji nasipa, obaloutvrde i regulaciji samog korita rijeke Vrbanje.

Vrijednost radova koji će biti izvođeni narednih dana je oko 48.000 KM, a biće finansirani iz sredstava po projektu hitne pomoći zaštite od poplava, koji je odobrila Evropska investiciona razvojna banka.

Mještani smatraju da kompletan nasip nije urađen kvalitetno.

“Od početka nasipa, od Crnog vira, treba bar 100 metara da se izlije betonski potporni zid i onda nasip. To će biti rješenje, a ovo sve ostalo ne vrijedi”, kaže Nikola Milovanović, mještanin Donje Česme.

Sličnog mišljena je i mještanin Momir Crnogaća.

“Ono što je trebalo da bude armirano nije i tu nema komada žice, zato se dogodilo da se nasip tako poruši i izazove onakvu katastrofu. Ako ponovo budu radili na ovaj način opet se može urušiti”, kazao je Crnogaća.

Mještani Česme kažu da se protiv sile prirode ne može, ali da bi ipak kvalitetan nasip doprinio njihovom mirnijem snu.

Krpljenje nije pravo rješenje

U Savjetu MZ Česma smatraju da je krpljenje nasipa dobro, ali da ipak nije pravo rješnje.
“Krpljene nasipa nije dugotrajno rješenje, ali samo učvršćivanje dijela koji je bio probijen prije zimskog perioda je ono što se očekivalo”, rekao je Miladin Maličević, predsjednik Savjeta MZ Česma.

.
(Nezavisne novine)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender