Poštari neće da nose uređaje za praćenje

Poštari neće da nose uređaje za praćenje

Poštari neće da nose uređaje za praćenje

Osnovni cilj uvođenja ove novine u rad, kako su naveli u “Poštama Srpske”, je bolja organizacija procesa rada i uvid u iskorištenost radne snage.

Međutim, pojedini poštari odbijaju da nose ove uređaje na terenu, pravdajući to opasnošću od zračenja, iako su provedene analize pokazale da zračenje tih uređaja nije ništa veće od zračenja mobilnog telefona.

U svemu tome postavlja se logično pitanje da li poštari odbijaju ove uređaje zbog zračenja ili kako uprava ne bi imala uvid u njihovo kretanje tokom radnog vremena, kao ni u tačnu raspodjelu obima posla poštara pojedinačno.

Žaleći se na pojačano zračenje tih uređaja poštari su se obratili nadležnim sindikatima, te je nakon obavljenih sastanaka dogovoreno da uređaje zasad nose oni poštari koji to žele po slobodnom izboru. Takođe, dogovoreno je i da, osim analize izvršene od strane Instituta za javno zdravstvo RS, bude izvršena i analiza u još jednoj referentnoj instituciji, na čije nalaze se trenutno i čeka.

Kako smo uspjeli saznati, analiza zračenja trenutno se vrši u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” u Srbiji, nakon čijeg nalaza će se odlučiti o upotrebi ovih uređaja.

U “Poštama Srpske” kazali su nam da se sistem za praćenje kretanja vozila nalazi u funkciji u ovom preduzeću više od 10 godina. S druge strane, sistem za praćenje lica je stavljen u funkciju u eksperimentalnoj fazi od marta 2014. godine (50 uređaja), dok se 250 uređaja nalazi u eksploataciji od 1. septembra ove godine.

“To su prenosni uređaji, izgleda i veličine kao mobilni telefoni. Uređaj se zadužuje prije izlaska na dostavni rejon i razdužuje po povratku sa dostavnog rejona. Nosi se u torbi poštonoše”, pojasnili su nam u “Poštama Srpske”.

Prema njihovim riječima, princip rada je da se putem satelita prati kretanje uređaja, pri čemu se mjeri dužina kretanja i dužina stajanja. Kako su objasnili, na mapi kretanja se vidi samo linija putanje kretanja, stajanje ili kretanje uređaja, simbolom označen uređaj gdje se po boji razlikuje da li je uključen ili isključen, ali se ne vidi osoba i ne čuje razgovor lica koje nosi uređaj.

“Projekat nosi naziv ‘GPS poštonoša’ i namijenjen je prikupljanju podataka koji će nam omogućiti bolju organizaciju rada na dostavnom rejonu, bolju organizaciju dostavnih rejona, optimalno opterećenje poštonoša, plaćanje naknade za utrošeno gorivo za korištenje mopeda na osnovu stvarno pređenog puta”, navode iz ovog preduzeća.

Oni su potvrdili da je tačno da pojedine poštonoše odbijaju da nose ovaj uređaj, ali su i naglasili da zračenje uređaja nije ništa veće od zračenja mobilnog telefona, što je “Poštama Srpske” i potvrđeno od strane Instituta za javno zdravstvo RS.

Iz “Pošta Srpske” naglašavaju da poštonoše nisu pod stalnom kontrolom jer ne raspolažu ljudskim resursima koji bi mogli pratiti 250 uređaja. “Dakle, uređaj registruje podatke o dužini kretanja i stajanja, na osnovu kojih se prave izvještaji koji nam omogućavaju bolju organizaciju procesa rada i uvid u iskorištenost radne snage”, naveli su iz ovog preduzeća.

Slobodanka Kuridža, predsjednik Sindikata “Pošta Srpske”, rekla je da su dobili zahtjev poštonoša da se ispita da li postoji povećano zračenje ovih uređaja, te da je sindikat potom zatražio dodatna ispitivanja. Ona je navela da ne može reći da li su žalbe poštonoša opravdane ili ne dok se ne dobiju rezultati sprovedenih dodatnih analiza. Kako je kazala, Sindikat će stati u zaštitu radnika ukoliko njihove sumnje budu potvrđene.

U Sindikatu saobraćaja i veza RS kazali su da su oni protiv toga da poštari nose takve uređaje, te da je pokrenuta i inicijativa da se to obustavi. Prema njihovim riječima, oni zahtijevaju da se utvrdi koliko ti uređaji zaista zrače, ali i da li njihova upotreba možda ugrožava neke ljudske slobode. Kako su istakli, bilo je dosta pritužbi od strane poštara koji ne žele da nose ove uređaje, pa je dogovoreno da ih zasad nosi ko hoće, po slobodnom izboru.

(Nezavisne novine)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender