28. 09. 2021.
RTV taksa: Alarmantan pad prihoda

RTV taksa: Alarmantan pad prihoda

RTV taksa: Alarmantan pad prihoda

“Odbor sistema formirao je Radnu grupu, a za koordinatora je imenovan generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarević. Zadatak radne grupe je da sačini usaglašeni prijedlog novog modela ubiranja RTV takse i do kraja mjeseca dokument dostavi Odboru sistema na usvajanje”, saopšteno je iz Odbora sistema javnih RTV servisa.

Nakon toga će dokument biti proslijeđen Parlamentarnoj skupštini BiH, entitetskim skupštinama, vladama i Savjetu ministara BiH.

Odbor sistema je zaključio da bi predstavnici javnih servisa u ponedjeljak, 10. novembra, trebalo da se usaglase o tehničkim parametrima, nakon čega će biti podnesen zajednički zahtjev za izdavanje trajnih dozvola za zemaljsko digitalno emitovanje.

Većinom glasova članova Odbora sistema podržan je zahtjev Radio-televizije Republike Srpske /RTRS/ da Regulatorna agencija za komunikacije /RAK/ BiH ovom javnom emiteru izda dozvolu za pojedinačne dionice mikrotalasnih veza.

Članovima Odbora sistema dostavljen je dopis RAK-a koji je upućen RTRS-u.

Biće zatraženo mišljenje RAK-a da li se zahtjevi za dozvole za mikrotalasne veze moraju podnositi usaglašeno za sva tri javna servisa ili se mogu odobravati na osnovu pojedinačnih zahtjeva javnih emitera.

Odbor sistema tražiće održavanje sastanka sa ministrom transporta i komunikacija BiH kojem bi prisustvovali predsjednici upravnih odbora i generalni ditrektori tri javna servisa na kojem bi se pokušale raspraviti sve dileme u vezi sa obavezama iz projekta digitalizacije i drugim pitanjima od interesa za rad javnih servisa.

Odbor sistema tražiće od Savjeta ministara BiH tumačenje odluke ovog tijela iz 2010. godine koja se odnose na digitalizaciju.

Dogovoreno je da se intenzivira i poboljša rad i komunikacija tri javna servisa, te Odbora sistema, prenose agencije.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender