27. 09. 2021.
10.000 KM za promjenu naziva u “Gradska uprava”

10.000 KM za promjenu naziva u “Gradska uprava”

Rebalans predviđa smanjenje sredstava u gradskoj kasi za 2,81 miliona KM

Prema prijedlogu rebalansa planirano je smanjenje iznosa za subvencije sa 1,9 miliona KM na 1,2 miliona KM, čime bi subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje trebalo da budu umanjene sa 700.000 KM na 545.280 KM, a za poljoprivredu od prvobitnih milion KM bi trebalo da budu prepolovljene.  Planirano je 250.000 KM manje za održavanje asfaltnih i makadamskih saobraćajnica, 150.000 KM za javnu higijenu i 250.000 KM manje za rad zimske službe. Planirano je i smanjenje rashoda po osnovi korišćenja robe i usluga za 966.220 KM, te umanjenje budžetske rezerve za 247.000 KM kome bi usvajanjem ovog dokumenta ostalo 5.000 KM.

Predloženo je povećanje rashoda za lična primanja za 80.000 KM sa 36,7 na 36,8 miliona KM, zaštita životne sredine sa 20.000 KM na 405.000 KM, za otklanjanje posljedica poplava na infrastrukturi i drugim objektima za 240.000 KM te dodatnih 280.000 KM koje Centar za razvoj i unapređenje sela mora da potroši na ime rješenja UiO BiH.

Kao glavni razloga za predloženi rebalans su manje ostvareni pojedini poreski i neporeski prihodi. U nacrtu je napomenuto da su elementarne nepogode negativno uticale na niži nivo realizacije prihoda od poreza na nepokretnosti, zemljišne rente i naknada za uređenje građevinskog zemljišta i slično.

“Poreski prihodi su planirani u iznosu od 70,03 miliona KM i za 1,4 odsto su manji u odnosu na plan, a neporeski prihodi su planirani u iznosu od 43,01 miliona KM i za dva odsto su manji u odnosu na plan”, navedeno je u nacrtu.

U nacrtu su upozorili da neizvjesnost u naplati javnih prihoda, zakonske i ugovorene obaveze finansiranja potreba Gradske uprave, korisnika jedinice lokalne samouprave te isplate sudskih izvršnih rješenja u iznosu od oko dva miliona KM mogu dovesti do budžetskog deficita u ovoj godini. Odbornik DNS-a u Skupštini grada Boran Bosančić je rekao da umanjenje budžeta nije iznenađenje.

“Grad već duže vrijeme ima pad prihoda u budžetu, a i poplave su napravile veliku štetu. Treba učiniti sve da se deficit ne desi ali vrlo je moguće da ga ponovo imamo na kraju godine”, naveo je Bosančić.

Odbornik SDS-a u Skupštini grada Davor Šešić smatra  da je ovo smanjenje budžeta očekivano, jer u gradu, kako kaže, ne postoji privreda.

“Pogrešna je odluka da se smanjuju podsticaji za samozapošljavanje i zapošljavanje, jer oni su ti koji stvaraju novu vrijednost. S druge strane se povećava iznos za plate radnika u javnoj upravi i pored viška zaposlenih u gradskim preduzećima, institucijama i administraciji”, precizirao je Šešić i dodao da se slaže sa kolegom Bosančićem da je realno očekivati deficit budžeta na kraju godine.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender