25. 07. 2021.

Od koga sad možete kupiti struju

BiH je potpisnica Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice jugoistočne Evrope, pa je u skladu s tim preuzela i određene međunarodne obaveze u vezi s otvaranjem tržišta električne energije.

Liberalizacija tržišta električnom energijom podrazumijeva da građani struju više neće morati kupovati od “tradicionalnih” distributera kao što su Elektroprivreda BiH, Elektroprivreda HZHB i Elektroprivreda RS, već će električnu energiju moći pazariti od 24 snabdjevača električnom energijom.

Lista snabdjevača:

Trgovci strujom u BiH:

1. JP Elektroprivreda BiH d.d. (Sarajevo)
2. JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. (Mostar)
3. “Interenergo” d.o.o. (Sarajevo)
4. GEN-I d.o.o. (Sarajevo)
5. Alpiq Energija BH d.o.o. (Sarajevo)
6. Repower Adria d.o.o. (Sarajevo)
7. “KTG ZENICA” d.o.o. (Zenica)
8. EZPADA d.o.o. (Mostar)
9. HSE BH d.o.o. (Sarajevo)
10. PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. (Sarajevo)
11. Axpo BH d.o.o. (Sarajevo)
12. PROENERGY d.o.o. (Mostar)
13. HEP – Trade d.o.o. (Mostar)
14. Danske Commodities BH d.o.o. (Sarajevo)
15. EURO-POWER d.o.o. (Tešanj)
16. “D-PRO“ d.o.o. (Sarajevo)
17.  “ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o (Trebinje)
18.  “Rudnap” d.o.o. (Banjaluka)
19. Mješoviti Holding Elektroprivreda RS (Trebinje)
20. “COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. (Banjaluka)
21. “ALUMINA” d.o.o. (Zvornik)
22. “EL-EN SOLUTIONS” d.o.o.  (Banjaluka)
23. Elektro energija BH d.o.o. (Banjaluka)
24. “ELEKTROISTOK 1967” d.o.o. (Banjaluka)

Suštinа оtvаrаnjа tržištа еlеktričnе еnеrgiје jeste da svi kupci imајu prаvо dа kupuјu еlеktričnu еnеrgiјu nа оtvоrеnоm tržištu i zаklјučuјu ugоvоr о snаbdiјеvаnju sа snаbdјеvаčеm koji nudi najpovoljnije uslove uz prethodni uvid u ponuđenu cijenu, cjenovnu politiku, uslove plaćanja i nivo usluge. Građani, ipak, nisu obavezni da izaberu novog snаbdјеvаča jer je podzakonskim aktom regulisano javno snabdijevanje za one koji se neodluče od koga žele da kupuju struju.

Iz Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske ranije su saopštili da postupak promjene snabdjevača ne može trajati duže od tri sedmice računajući od dana kada novi snabdjevač primi kompletan zahtjev kupca za promjenu snabdjevača i oslobođen je plaćanja naknade.

“Obaveza zaključivanja ugovora o snabdijevanju propisana je Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom, te svi kupci električne energije treba da posjeduju odgovarajući ugovor o snabdijevanju, bez obzira da li se snabdijevaju na otvorenom tržištu ili u sistemu javne usluge kod javnog ili rezervnog snabdjevača”, navedeno je u saopštenju.

U ovoj komisiji napominju da kupci iz kategorije domaćinstva i mali kupci koji se nakon 1. januara 2015. godine nastave snabdijevati kod svog dosadašnjeg snabdjevača i koji već imaju zaključen ugovor o snabdijevanju ne moraju zaključivati novi ugovor.

U slučaju da nemaju prethodno zaključen ugovor sa svojim snabdjevačem dužni su na poziv javnog snabdjevača zaključiti ugovor, pri čemu ih taj ugovor ne može ograničavati u pravu na promjenu snabdjevača u budućem periodu.

“Ostali kupci, koji nisu domaćinstva ili mali kupci, a koji se nakon 30. juna 2015. godine nastaljaju snabdijevati kod svog dosadašnjeg snabdjevača kao rezervnog snabdjevača dužni su zaključiti ugovor o rezervnom snabdijevanju”, navodi se u saopštenju Regulatorne komisije.

Podsjećamo da su Regulatorne komisije za energetiku RS i FBiH krajem prošle godine usvojile neophodne dokumente čime su stvoreni uslovi za početak liberalizacije tržišta električne energije u BiH.

Dokumente možete preuzeti na sajtu Regulatorne komisije za energiju RS, odnosno Regulatorne komisije za energiju FBiH. U navedenim aktima je propisano da su svi kupci od 1. januara 2015. godine kvalifikovani da slobodno kupuju električnu energiju od snabdjevača po svom izboru.

(MONDO.BA)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender