29. 10. 2020.
Danas Stefandan – treći dan Božića

Danas Stefandan – treći dan Božića

Danas Stefandan – treći dan Božića

Apostoli su, radi bolje organizacije rada među hrišćanskim zajednicama, imenovali sedmoricu đakona /pomoćnika/ i za najstarijeg među njima /arhiđakona/ odredili su Stefana.

Stefan je bio vrlo revnosan u ispunjavanju svojih dužnosti, kao i u propovijedanju Hristove nauke, zbog čega je od protivnika nove, hrišćanske, vjere bio optužen za jeres i izveden pred jevrejske prvosveštenike na sud.

Tokom suđenja mladi arhiđakon Stefan branio je dogmu da je Isus Hristos sin Božiji i Mesija, zbog čega je optužen na smrt kamenovanjem.

Pred sam čas smrti Stefan je kleknuo, zamolivši Boga da onima koji su ga kamenovali to ne uzme za grijeh. Svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana Republika Srpska i brojne srpske porodice praznuju kao krsnu slavu.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender