02. 08. 2021.
Nova uprava “Elekroprenosa BiH” do kraja januara

Nova uprava “Elekroprenosa BiH” do kraja januara

Ministarstvo: Slijedi modernizacija javne uprave

U ovom ministarstvu Srni je rečeno da su osnovne aktivnosti projekta usmjerene na uspostavljanje reformisane, efikasne i transparentne javne uprave orijentisane na usluge građanima.

“Cilj projekta će biti da se poboljša sistem upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi u BiH izgradnjom kapaciteta, poboljšanjem zakonodavnog okvira i harmonizacijom procedura i praksi u strukturama na svim upravnim nivoima u BiH. Krajnji cilj je da se poboljša sistem klasifikacije i specifikacije pozicija i poslova, uključujući oblast izrade opisa poslova radnih mjesta u javnoj upravi”, rečeno je Srni u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Cilj projekta je poboljšanje procedura zapošljavanja, te povezivanje sistema planiranja upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi sa budžetom i strateškim planovima vlada.

“Projektom je predviđena i priprema dokumenta, politike ili strategije upravljanja ljudskim potencijalima, te razvijanje i unapređenje metodologije pripreme kadrovskih planova za pojedinačne institucije kroz odgovarajuća akta Savjeta ministara BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko distrikta”, navode iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Srpske.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender