31. 10. 2020.
Njujork: Najveća deponija postaje najveći park

Njujork: Najveća deponija postaje najveći park

Njujork: Najveća deponija postaje najveći park

Od ukupne površine novog parka čak 45 posto će biti na prostoru nekadašnje deponije.

Proces sanacije trajaće nekoliko godina, a već sada su određena područja sanirana te čekaju rekreativce i sve druge koji žele uživati u prirodi.

Humke puni smeća prekrivene su te polako postaju brežuljci. Park će sadržavati terene za fudbal, brdski biciklizam i druge rekreativne aktivnosti. Na brežuljcima je zasađena autohtona vegetacija koja se vrlo dobro primila te sa sobom donijela bube i ptice.

Lokacija parka je i mjesto za testiranje obnovljivih izvora energije kao što su energija vjetra ili sunca. Plinovi koji nastaju fermentacijom otpada prikupljaju se te koriste u sistemima grijanja za više od 20 hiljada domaćinstava.

Prekriveni prostor zaštićen je nepropusnom membranom i drenažnim slojem koji sprječava oticanje oborina i otpada u okolinu.

Zbog visoke toksičnosti otpada koji se nalazi ispod zemlje biti će potrebno najmanje 30 godina posmatranja i saniranja kako bi se cijeli krajolik doveo u prihvatljivo stanje.

Uprkos ovoj činjenici, Freshkills Park je inspiracija koja dokazuje kako čovjek ipak može sanirati svoje efekte na okolinu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender