01. 08. 2021.
Kozarić: BiH izašla iz recesije

Kozarić: BiH izašla iz recesije

Kozarić: BiH izašla iz recesije

Kozarić je naglasio da je snažni rast štednih depozita građana dokaz dubokog povjerenja u bankarski sektor, ali i dokaz privrednog oporavka i kontinuiranog rasta bruto domaćeg proizvoda, prenose federalni mediji.

Prema podacima Centralne banke BiH, štedni depoziti stanovništva u BiH prvi put su premašili iznos od devet milijardi KM, a Kozarić je izrazio uvjerenje da će štednja građana do kraja ove godine premašiti 10 milijardi KM.

U novembru 2014. godine depoziti stanovništva su iznosili 9,049 milijardi KM, što je povećanje za 10,2 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Depoziti stanovništva daju najveći doprinos rastu ukupnih depozita u BiH, koji su za jedanaest mjeseci 2014. godine iznosili 15,3 milijardi KM i zabilježili su povećanje od 8,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Učešće depozita stanovništva u ukupnim depozitima naraslo je na blizu 60 odsto.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender