29. 10. 2020.
Vlada RS formirala dva tijela za reforme

Vlada RS formirala dva tijela za reforme

Vlada RS formirala dva tijela za reforme

Ovim odborima rukovodiće potpredsjednici Vlade Republike Srpske Anton Kasipović i Srebrenka Golić, a uz resorne ministre, u njihov sastav će ući i predstavnici socijalnih partnera – sindikata i poslovne zajednice, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

U fokusu rada Odbora za reformu privrednog sistema biće aktivnosti na donošenju i izmjeni propisa radi provođenja reforme privrednog sistema, suzbijanju sive ekonomije i mjerama u oblasti rada i zapošljavanja.

Odbor za reformu javnog sektora definisaće i koordinisati aktivnosti na provođenju reformi republičke i lokalne uprave, javnih preduzeća, zdravstvenog sektora i obrazovanja.

Da bi se postigli ciljevi koji su definisani u Ekonomskoj politici za ovu godinu, Vlada

Republike Srpske pristupiće donošenju ili izmjeni više od 30 zakona, utvrdiće četiri strategije i niz sektorskih politika i odgovorajućih podzakonskih akata.

Osnovni ciljevi su rasterećenje privrede i podizanje njene likvidnosti, ograničenje javne potrošnje, stvaranje efikasnije i racionalnije javne uprave i javnog sektora u cjelini, podizanje nivoa odgovornosti u trošenju javnih sredstava i upravljanju javnim resursima i subjektima, pri čemu mjere racionalizacije neće uticati na obim prava korisnika, a istovremeno će imati za cilj podizanje kvaliteta usluga.

Radi efikasnog provođenja Programa rada Vlade u narednom četvorogodišnjem periodu, a posebno Ekonomske politike za ovu godinu, Vlada Srpske je imenovala tim za provođenje Ekonomske politike na čijem čelu se nalazi premijer Željka Cvijanović, a u sastav ovog tijela ušli su ministri čija će ministarstva nositi najveći dio posla u provođenju Ekonomske politike, koja je krajem decembra usvojena u parlamentu Srpske.

Vlada Republike Srpske razmatrala je na današnjoj radno-konsultativnoj sjednici i podatke o radnicima zaposlenim u institucijama Republike Srpske koji u ovoj godini stiču uslove za odlazak u penziju i donijela odluku da institucije ne mogu zapošljavati radnike na upražnjena radna mjesta bez saglasnosti Vlade Srpske, prenose agencije.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender