24. 09. 2021.
Prijave Tužilaštvu zbog nestalih 5 miliona evra iz Bobar banke

Prijave Tužilaštvu zbog nestalih 5 miliona evra iz Bobar banke

Prijave Tužilaštvu zbog nestalih 5 miliona evra iz Bobar banke

Prijave se odnose na kredite, za koje su radnici Bobar banke potpisivali ugovore, a nikad nisu preuzeli novac, te za blizu pet miliona evra, koji su nestali iz trezora Bobar banke.

Bobar banka je u procesu likvidacije, a u toku je isplata depozita do 25.000 evra, dok još nije poznato da li će i kada biti isplaćeni milionski depoziti.

Dostavljene prijave

Prijave, uz Izvještaj privremenog, a sada likvidacionog upravnika Bobar banke, Save Šavaljevića, dostavljene su na zahtjev Transparency Internationala.

U Transparencyju kažu da su tražene podatke dobili tek nakon što su poslali saopštenje za medije, u kojem stoji da Agencija ove informacije krije od javnosti.

“Mi smo tražili od Agencije za bankarstvo da nam dostave informacije o svim radnjama, koje je Agencija preduzela prije toga, kako bi se, eventualno, spriječila ova situacija. I sve radnje na utvrđivanju nepravilnosti i zloupotreba, koje su preduzete. I u tom slučaju je nama Agencija odgovorila da, jednostavno, oni nama te informacije ne mogu dostaviti, da sve eventualne radnje i akte, koje je donosila Agencija, da se radi o službenoj tajni”, rekla je Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.

.
(Al Jazeera)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender