03. 08. 2021.
Zabrana fizičkog kažnjavanja djece i u Srpskoj?

Zabrana fizičkog kažnjavanja djece i u Srpskoj?

Zabrana fizičkog kažnjavanja djece i u Srpskoj?

Zagovornici zakona navode da je ovakva mjera neophodna, jer je, prema njihovom mišljenju, tanka linija između kažnjavanja i zlostavljanja djece.

Zabrana batina kao “vaspitne mjere” u odgajanju djece mogla bi se uskoro naći i u zakonodavstvu Srpske, nakon što je Ombudsman za djecu tražio da Porodični zakon bude izmijenjen i da se ovakvo ponašanje roditelja sankcioniše.

“Insistira se na izričitoj zabrani, ne sa ciljem da se roditelji kazne, ne sa ciljem da se djeci omogući da rade šta hoće, nego da se radi na jačanju roditeljskih kapaciteta na način da djecu disciplinuju nenasilnim metodama”, izjavila je za RTRS Nada Grahovac, Ombudsman za djecu RS.

Stručnjaci smatraju da se postupci koji vrijeđaju dostojanstvo djeteta i povređuju ga mogu iskorijeniti ili svesti na najmanju mjeru uvođenjem zakonske kazne za neodgovorne roditelje.

“Onaj ko zlostavlja dijete mora biti sankcionisan, ali roditelji moraju da nauče da primjenjuju društveno prihvatljive metode vaspitavanja djeteta”, riječi su, Ivane Stevanović predsjednice Centra za prava djeteta Beograd.

Ova tema izgleda da je podijelila javno mnjenje u Srbiji. Ako zakon bude usvojen, roditeljska moć biće sve manja, a moć djece sve veća, kaže psihoterapeut Zoran Milivojević. Usvajanjem zakona otvara se tvrdi prostor i za širenje lažnih optužbi bilo da one potiču od djece, supružnika, komšija.

“Ako vi date djetetu tu mogućnost da prijavi roditelja ili ga ucijeni onda slabimo porodicu i dozvoljavamo službama policije da bez ikakvog povoda ili samo na osnovu neke sumnje uđu u porodicu i posljedice toga će biti da su djetetu vezane ruke”, dodaje Milivojević.

U Evropi su do sada 23 zemlje zakonom zabranile fizičko kažnjavanje djece, dok druge takav način vaspitanja sankcionišu sudskim odlukama.

Švedska je prva zemlja u svijetu koja je zabranila fizičko kažnjavanje djece još 1979. godine.

Danas svega oko šest odsto roditelja Šveđana koristi fizičku kaznu i to u vidu “packe po ruci”, javlja RTRS.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender