03. 08. 2021.
Ekonomska sloboda: Švajcarska i Hong-Kong prvi na listi

Ekonomska sloboda: Švajcarska i Hong-Kong prvi na listi

Ekonomska sloboda: Švajcarska i Hong-Kong prvi na listi

Zemlje regiona Hrvatska, Slovenija, Srbija i BiH smještene su u grupu ekonomski umjereno slobodnih zemalja, pri čemu Hrvatska ima malo bolju ocjenu.

Srbija se domogla praga od 60 bodova i napredovala iz kategorije “uglavnom ekonomski neslobodne” u kategoriju “ekonomski umjereno slobodne” zemlje.

Slovenija je ostvarila 60, a BiH 59.bodova.

S druge strane, Crna Gora i Albanija ocjenjene su kao ekonomski slobodnije od Hrvatske.

Sjeverna Amerika i Evropa imaju najviše rezultate među rangiranim regijama. Sjeverna Amerika bilježi prosjek od 76, a Evropa od 67 bodova.

Indeks rangira i ocjenjuje ekonomije na osnovu rezultata koje ostvaruju u područjima koja utiču na ukupnu ekonomsku slobodu, a koja su podijeljena na kategorije kroz koje se ocjenjuje vladavina zakona, regulativna egikasnost, domaća i međunarodna otvorenost tržišta…

Zemlje su rangirane na sljedeći način: Više od 80 bodova – ekonomski slobodne,
od 70 do 80 bodova – uglavnom ekonomski slobodne, od 60 do 70 bodova – ekonomski umjereno slobodne, od 50 do 60 bodova – uglavnom ekonomski neslobodne i manje od 50 bodova – ekonomski represivne zemlje.

Indeks ekonomskih sloboda zajednički izdaju “Heritidž fondacija” i “Vol strit žurnal”, a za regiju objavljuje strateški partner Adriatik Institut za javnu politiku.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender