02. 08. 2021.
MUP RS: Reagovanje na neistine iznesene u vezi sa pretresom kuće D. P.

MUP RS: Reagovanje na neistine iznesene u vezi sa pretresom kuće D. P.

MUP RS: Posredstvom društvenih mreža moguće je narušiti javni red i mir

MUP je u novom tekstu Zakona o javnom redu i miru, osim predmeta zakona i prekršajnih sankcija, proširio definiciju pojma javno mjesto, imajući u vidu, prvenstveno, društvene mreže posredstvom kojih se vrše organizovanja određenih prekršaja javnog reda i mira, a veza se nalazi u mjestu na kojem je nastupila posljedica.

Iz MUP-a ističu da je nemoguće određene prekršaje, kao što su “upotreba pirotehničkih sredstava”, “neovlašćena upotreba oružja”, “konzumiranje opojne droge” i slično učiniti na društvenoj mreži, ali je moguće posredstvom društvene mreže prouzrokovati organizovano narušavanje javnog reda i mira.

U saopštenju se navodi da u Prijedlogu zakona o javnom redu i miru oznaka “neprimjenjivo” u izjavi o usklađenosti sa propisima EU podrazumijeva da ne postoje izvori prava EU koji se odnose na predmetnu materiju, te da data tematika nije regulisana na nivou EU, već je ostavljena zemljama članicama da je same uređuju.

“Ukoliko je propis u suprotnosti sa propisima EU, odnosno da postoje izvori prava EU koji se odnose na predmetnu materiju, ali nije vršeno usklađivanje, stavlja se oznaka žnije usklađivanož, a u skladu sa Uputstvom o načinu popunjavanja Izjave o usklađenosti nacrta i prijedloga propisa sa pravnom tekovinom EU i pravnim aktima Savjeta Evrope”, objašnjavaju iz MUP-a.

U saopštenju se podsjeća da je u Republici Srpskoj 26. jula 2014. godine stupio na snagu Zakon o prekršajima Republike Srpske koji je kao jednu od prekršajnih sankcija uveo i kaznu zatvora.

“Takođe, mora se imati u vidu da je članom 149. stav 3. Zakona o prekršajima propisano da ukoliko lice prihvati odgovornost i najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene novčane kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne”, dodaje se u saopštenju.

Iz MUP-a ističu da iz navedenog jasno proizilazi da su novčane kazne predviđene Prijedlogom zakona o javnom redu i miru u suštini manje u odnosu na važeći Zakon o javnom redu i miru.

Napominje se da je Narodna skupština Republike Srpske 2. jula 2014. godine utvrdila Nacrt zakona o javnom redu i miru, a koji je bio dostupan javnosti na zvaničnoj internet stranici MUP-a i parlamenta Srpske radi dostavljanja eventualnih primjedbi, prijedloga i sugestija.

Do izmjena Zakona o javnom redu i miru, koji je stupio na snagu 30. marta 2007. godine, došlo je jer su tokom neposredne primjene ovog zakona u praksi uočeni određeni nedostaci i nedorečenosti, kao i prevaziđenost pojedinih odredaba koje su dovele do poteškoća u primjeni pojedinih odredaba.

Nacrt i Prijedlog zakona o javnom redu i miru dobili su pozitivno mišljenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, prenose agencije.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender