24. 09. 2021.
Vlada RS je otvorila profile na društvenim mrežama za informisanje

Vlada RS je otvorila profile na društvenim mrežama za informisanje

Vlada RS obrazložila sporni nacrt: Društvene mreže jesu javno mjesto

Tim povodom iz Vlade RS medijima je dostavljeno saopštenje u kome se kaže da je “putem društvenih mreža moguće je narušiti javni red i mir izazivanjem, podstrekavanjem tuče ili fizičkog napada na drugog, prijetnjom napada na život, tijelo ili imovinu”, što je potvrda informacije koju su juče prenijeli mediji.

Predlagač novog teksta Zakona o javnom redu i miru je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje je ovaj prijedlog dostavilo u formi nacrta Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

“Zakon o javnom redu i miru objavljen je 22. marta 2007. godine, a stupio je na snagu 30. marta 2007. godine. Tokom neposredne primjene navedenog Zakona u praksi su uočeni određeni nedostaci i nedorečenosti, kao i prevaziđenost pojedinih odredaba koje su dovele do poteškoća u primjeni pojedinih odredaba”, piše u saopštenju Vlade RS.

U predloženom tekstu Nacrta zakona sadržane su osnovne odredbe kojima se proširuje definicija pojma javno mjesto, imajući u vidu, prvenstveno, društvene mreže preko kojih se vrše organizovanja određenih prekršaja javnog reda i mira, a veza se nalazi u mjestu na kojem je nastupila posljedica.

“Nemoguće je određene prekršaje, kao što su ”upotreba pirotehničkih sredstava”, ”neovlašćena upotreba oružja”, ”konzumiranje opojne droge” učiniti na društvenoj mreži, ali je moguće putem društvene mreže prouzrokovati organizovano narušavanje javnog reda i mira izazivanjem, podstrekavanjem tuče ili fizičkog napada na drugog, kao i učiniti prekršaj ugrožavanja bezbjednosti prijetnjom napada na život, tijelo ili imovinu, koje može imati stvarne posljedice i u tom slučaju će se adekvatno primjeniti Zakon o javnom redu i miru”, saopšteno je iz Vlade RS.

U saopštenju se podsjeća da je 26. jula 2014. godine u Republici Srpskoj stupio na snagu Zakon o prekršajima Republike Srpske koji je kao jednu od prekršajnih sankcija uveo i kaznu zatvora.

“Takođe, mora se imati u vidu da je članom 149. stav 3. Zakona prekršajima RS propisano da ukoliko lice prihvati odgovornost i najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene novčane kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne. Iz navedenog jasno proizilazi da su novčane kazne predviđene Prijedlogom zakona o javnom redu i miru, u suštini manje u odnosu na važeći Zakon o javnom redu i miru”, piše u saopštenju.

Pitali smo da li je realno da očekujemo da će ovaj prijedlog proći proceduru, s obzirom da je Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u izjavi o usklađenosti Prijedloga zakona sa propisima EU navelo da je neprimjenjiv?

“Oznaka ”neprimjenjivo” podrazumijeva da ne postoje izvori prava EU koji se odnose na predmetnu materiju. Navedeno podrazumijeva da data tematika nije regulisana na nivou EU, već je ostavljena zemljama članicama da je same uređuju.

Oznaka ”neprimjenjivo” nije smetnja za upućivanje propisa u proceduru donošenja. Bitno je istaći da ukoliko je propis u suprotnosti sa propisima EU, odnosno da postoje izvori prava EU koji se odnose na predmetnu materiju, ali nije vršeno usklađivanje da se stavlja oznaka ”nije usklađivano”, a u skladu sa Uputstvom o načinu popunjavanja Izjave o usklađenosti nacrta i prijedloga propisa sa pravnom tekovinom EU i pravnim aktima Savjeta Evrope”, kažu iz Vlade RS.

Prijedlog zakona o javnom redu i miru je dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srpske i o istom će se prilikom usvajanja raspravljati. Nacrt i Prijedlog zakona o javnom redu i miru dobili pozitivno mišljenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

(MONDO.BA)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender