29. 10. 2020.
Udruženje “Švajcarski franak” dobilo presudu protiv banaka

Udruženje “Švajcarski franak” dobilo presudu protiv banaka

Banja Luka: Presuda o ”švajcarcima” u korist banke

Iz ove kompanije je saopšteno da je, nakon pravosnažnih presuda koje su donesene u Zagrebu, Mostaru, a sada i u Banjoj Luci, koje potvrđuju zakonitost ugovaranja kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima, bespredmetno dovoditi u pitanje legalnost ovih kredita.

Ove presude, navodi se u saopštenju, istovremeno obavezuju javnost, prije svega stručnu i medije, da ih uvažavaju u budućim raspravama na ovu temu.

Iz Uprave banke poručuju da su, bez obzira na ovu pravosnažnu presudu u korist banke, svjesni problema sa kojima se korisnici kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima suočavaju u njihovoj otplati i da su i dalje na raspolaganju svojim klijentima koji žele da riješe ovaj problem.

Klijenti mogu podnijeti zahtjev za realizaciju olakšica u otplati, a nadležno tijelo banke će za svaki pojedinačni predmet izvršiti analizu i dati prijedlog olakšica koje podrazumijevaju smanjenje kamatne stope, konverziju u kredit sa valutnom klauzulom u evrima, otpis jedne ili više rata odmah ili po otplati kredita, prolongaciju roka otplate i reprogram kredita.

Okružni sud u Banjoj Luci preinačio je dio prvostepene presude banjalučkog Osnovnog suda od 6. marta prethodne godine koji se odnosio na spornost zakonitosti ugovaranja kredita sa valutnom klauzulom, po tužbi klijenta protiv Hipo Alpe Adria banke, saopšteno je iz ove kompanije.

U obrazloženju presude navodi se da je dozvoljeno ugovarati novčane obaveze koje glase u stranoj valuti, zbog čega je i ugovaranje u konkretnom slučaju uz valutnu klauzulu u švajcarskim francima, bilo dozvoljeno, te da nema mjesta zaključku da je lice koje je tužilo banku izvršenim uplatama rata kredita obračunatim prema srednjem kursu na dan uplate rate, pretrpila štetu, niti osnovanosti njenog zahtjeva da joj se dosudi iznos po osnovu kursne razlike.

Okružni sud je ukazao i na dodatni propust Osnovnog suda kada nije primijetio da se u konkretnom slučaju radi o ugovornoj odredbi koja je u cijelosti utemeljena na pravilnoj primjeni odredbe člana 395 Zakona o obligacionim odnosima, prema kojoj se ispunjenje novčane obaveze, ukoliko ona glasi na plaćanje u zlatu ili nekoj stranoj valuti, može zahtijevati u domaćem novcu prema kursu koji važi u trenutku ispunjenja obaveza.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender