01. 08. 2021.
Promocija knjige “Moderna stambena arhitektura Banjaluke 1929-1941”

Promocija knjige “Moderna stambena arhitektura Banjaluke 1929-1941”

Promocija knjige “Moderna stambena arhitektura Banjaluke 1929-1941”

“Autor se bavi proučavanjem moderne arhitekure na primjeru stambenih objekata izgrađenih u Banjoj Luci između dva svjetska rata.

Stručnim i sistematičnim osvjetljavanjem ovog perioda u gradu na Vrbasu, autor daje doprinos sagledavanju karakteristika moderne arhitekture koja je nakon Drugog svjetskog rata, bila nedovoljno proučavana i neadekvatno valorizovana u urbanoj strukturi.

Osim stručnoj i naučnoj javnosti, u oblasti arhitekture, urbanizma, istorije umjetnosti, monografija će biti zanimljiva zaljubljenicima Banje Luke i široj čitalačkoj publici”, navela je doc. dr Brankica Milojević.

moderna_bl

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender