01. 08. 2021.
Banjalučki vatrogasci: 813 intervencija za 8 mjeseci

Banjalučki vatrogasci: 813 intervencija za 8 mjeseci

Banjalučki vatrogasci imali 1.032 intervencije prošle godine

Pripadnici Vatrogasne brigade intervenisali su više puta prilikom saobraćajnih nesreća.

U 2014. godini izvedene su i dvije pokazne vježbe kako bi se provjerila fizička i praktična osposobljenost pripadnika jedinice.

Prošla godina je bila izrazito kišna što je uzrokovalo da su vatrogasci u majskim poplavama bili angažovani na evakuaciji ugroženih. Evakuisano je više od 200 lica, a nakon povlačenja vode jedinice su u timovima bile angažovane na ispumpavanju vode, čišćenju mostova i saniranju svih ostalih posljedica za koje smo osposobljeni i tehnički opremljeni – kazao je Miroslav Malinić, komandir Profesionalne teritorijalne vatrogasne brigade Banja Luka.

Osim primarnih zadataka, Vatrogasna brigada je redovno izlazila na obezbjeđenje svih javnih skupova, koncerata i druge intervencije, gdje je bio prisutan veći broj ljudi ili gdje je postojala ugroženost od požara.

U protekloj godini, učestvovali su u aktivnostima tokom poplava i na teritoriji susjednih opština (Gradiška, Čelinac, Laktaši), kada su matične vatrogasne jedinice uputile poziv za pomoć.

U 2014. godini banjolučki vatrogasci su izvršili i više preventivnih nadzora, i kontrola sprovođenja mjera zaštite od požara prema godišnjem rasporedu.

Inače, Vatrogasna brigada organizaciono se nalazi u sastavu Odsjeka za poslove civilne zaštite i poslove profesionalne teritorijalne vatrogasne brigade Gradske uprave Grada Banja Luka.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender