03. 08. 2021.
NSRS: Usvojeni Budžet i Ekonomska politika za 2015. godinu

NSRS: Usvojeni Budžet i Ekonomska politika za 2015. godinu

NSRS: Golićeva i Kasipović potpredsjednici Vlade RS

Golićeva i Kasipović izabrani su za potpredsjednike Vlade Republike Srpske na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Narodne skupštine tokom usvajanja odluka o izboru i imenovanjima.

Parlament Srpske izabrao je Dubravka Jorgića za zamjenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srpske, dok je za spoljnog člana skupštinskog Odbora za lokalnu samoupravu izabran Savo Minić.

Parlament Srpske donio je odluku o razrješenju Antona Kasipovića sa pozicije člana Upravnog odbora Radio-televizije Republike Srpske /RTRS/.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, parlament Srpske izabrao je LJiljanu Grbić iz Banjaluke za zamjenika pravobranioca Republike Srpske u sjedištu zamjenika Banjaluka na period od četiri godine.

Narodna skupština Republike Srpske donijela je odluku o izmjeni odluke o izboru članova Anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacija u vezi sa poplavama u maju prošle godine.

U ovaj anketni odbor izabrani su: Jasna Lukić – predsjednik, te članovi Milica Lovrić, Tomica Stojanović, Branislav Borenović, Spomenka Stevanović, Zdravko Krsmanović, Senad Bratić i Nedeljko Milaković.

Usvojena je odluka o izmjeni odluke o izboru članova Radnog tijela koji će vršiti nadzor nad prikupanjem i raspodjelom sredstva predviđenih članom 12. Zakona o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

U ovo radno tijelo izabrani su: Boris Jerinić – predsjednik, te članovi Bojan Vidić, Srđan Amidžić, Dragan Galić, Duško Ilić, Krsto Jandrić, Adil Osmanović, Dobrila Drinić, prenose agencije.

.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender